Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Badania marketingowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DSMdz2BM
Kod Erasmus / ISCED: 04.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0414) Marketing i reklama Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Badania marketingowe
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku DSM dzienne sem. letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

1. Badania marketingowe – istota, procedura

2. Przegląd rodzajów badań wraz z przykładami pochodzącymi z praktyki badawczej

a. Badania jakościowe

b. Badania ilościowe

c. Badania oparte o dane wtórne

d. Badania syndykatowe

e. Badania eksperymentalne

f. Nowe kierunki w badaniach marketingowych – neuro, eyetracking, grywalizacja

3. Przegląd obszarów, które się bada: marka, komunikacja, innowacje, U&A (usage and attitude), CX (customer experience), UX (user experience)

4. Określenie zasad współpracy z agencją badawczą: nauka pisania poprawnego briefu oraz oferty badawczej odpowiadającej na brief

5. Ćwiczenie praktycznych umiejętności związanych z planowaniem badań marketingowych: analiza archetypu marki, tworzenie konceptów pozycjonowania, projektowanie kwestionariusza badań ilościowych, scenariusza do FGI

6. Analiza zebranych danych

Literatura:

Literatura podstawowa:

Lutostański, M.J., Łebkowska, A. i Protasiuk, M. (red.) (2021). Badanie rynku. Jak zrozumieć konsumenta?. Warszawa: PWN.

Lutostański, M.J., Galica, M. i Protasiuk, M. (red.) (2018). Data driven decisions. Jak odnaleźć się w natłoku danych? Warszawa: PWN.

Maison, D. i Noga-Bogomilski, A. (red.) (2007). Badania marketingowe. Od teorii do praktyki. Gdańsk: GWP.

Literatura uzupełniająca:

Gorączka, A. i Protasiuk, M. (2020). Gamification. Jak wygrać zaangażowanie respondenta? Warszawa: PWN.

Jemielniak, D. (2012). Badania Jakościowe (tom 1 i 2). Wydawnictwo Naukowe Warszawa: PWN.

Stasiuk, K. i Maison, D. (2014). Psychologia konsumenta. Warszawa: PWN.

Wójcik, P. (2017). Psychografia Konsumentów. Lublin: Słowa i Myśli.

Zaltman, G. (2008). Jak myślą klienci. Podróż w głąb umysłu rynku. Poznań: Rebis.

Zaltman, G. i Zaltman, L. (2010). Metafora w Marketingu. Jak przeniknąć umysły klientów dzięki metaforom głębokim. Poznań: Rebis.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie będzie oparte przede wszystkim na umiejętnościach praktycznych: poszczególne zadania będą realizowane w formie prac domowych przez cały semestr.

Praca grupowa (zespoły 3-4 osobowe):

 Przygotowanie analizy danych wtórnych (np. analiza archetypu marki lub komunikacji marketingowej w danej kategorii): max. 30 punktów

 Przeprowadzenie prostego badania marketingowego, analiza danych i przygotowanie prezentacji: max. 50 punktów

Kolokwium (na ostatnich zajęciach): max. 20 punktów

Łącznie podczas zajęć będzie można zdobyć 100 punktów, których liczba będzie określała końcową ocenę:

0-50 punktów – ocena 2

51-60 punktów – ocena 3

61-70 punktów – ocena 3,5

71-80 punktów – ocena 4

81-90 punktów – ocena 4,5

91-100 punktów – ocena 5

Dodatkowym warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieobecności. Po przekroczeniu tego limitu pojawią się dodatkowe, indywidualne zadania do wykonania (opracowanie jakiegoś tematu, napisanie streszczenia artykułu lub książki itp.).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Kamil Kociszewski, Konrad Siwiński, Michał Ścibor-Rylski, Paweł Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)