Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DSMdz3SL
Kod Erasmus / ISCED: 04.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku DSM dzienne sem. letni
Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku DSM dzienne sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kiryło
Prowadzący grup: Maciej Bernatt, Grzegorz Botwina, Katarzyna Dziewanowska, Tomasz Eisenbardt, Magdalena Gąsowska, Natalia Gmerek, Barbara Godlewska-Bujok, Elwira Gross-Gołacka, Waldemar Grzywacz, Józef Haczyński, Zbigniew Hockuba, Maria Jagielska, Piotr Jaworski, Agnieszka Kacprzak, Grzegorz Karasiewicz, Jacek Kiryło, Jerzy Kisielnicki, Karolina Łudzińska, Bartłomiej Michałowicz, Andrzej Nałęcz, Agata Niewiadomska, Krzysztof Nowak, Małgorzata Oleś-Filiks, Tomasz Parys, Andrzej Patulski, Stanisław Piątek, Robert Pietrusiński, Agnieszka Postuła, Monika Skorek, Zofia Skrzypczak, Michał Ścibor-Rylski, Mariusz Trojanowski, Katarzyna Trzpioła, Krzysztof Walczak, Radosław Winiarski, Agnieszka Wiśniewska, Marcin Żemigała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kiryło
Prowadzący grup: Maciej Bernatt, Aneta Biernikowicz, Grzegorz Botwina, Katarzyna Dziewanowska, Tomasz Eisenbardt, Magdalena Gąsowska, Natalia Gmerek, Barbara Godlewska-Bujok, Elwira Gross-Gołacka, Waldemar Grzywacz, Józef Haczyński, Zbigniew Hockuba, Maria Jagielska, Piotr Jaworski, Agnieszka Kacprzak, Grzegorz Karasiewicz, Jacek Kiryło, Jerzy Kisielnicki, Karolina Łudzińska, Bartłomiej Michałowicz, Andrzej Nałęcz, Agata Niewiadomska, Krzysztof Nowak, Tomasz Parys, Andrzej Patulski, Stanisław Piątek, Robert Pietrusiński, Agnieszka Postuła, Monika Skorek, Zofia Skrzypczak, Michał Ścibor-Rylski, Mariusz Trojanowski, Katarzyna Trzpioła, Krzysztof Walczak, Radosław Winiarski, Agnieszka Wiśniewska, Marcin Żemigała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kiryło
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4d6609a26 (2023-02-28)