Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Doing Business in Europe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-ERSMDBiE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Doing Business in Europe
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty dla studentów ERSAMUS na Wydziale Zarządzania UW w semestrze zimowym
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Lectures, seminars and discussion of case studies.

Lectures in a seminar format, where reactions and observations from students are welcomed.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course aims to introduce the students to the regulatory and economic surrounding (with risk approach) within which business operates in Europe. Foundational principles and relevant core of values are of particular importance.

First the course looks into the history of the EU since its establishment with the focus on economic integration, explains the institutional setting and compares it with other relevant international organizations in Europe (the UN, the Council of Europe).

Second, it outlines the European values on the marketplace. By presenting the division of powers between the EU and its Member States, it explains the way democracy functions in Europe and highlights the importance of the rule of law for economic activity. To discuss the latter, it uses cases of Poland and Hungary, which highlight the relevance of democracy for the functioning of the market in Europe.

Third, the course discusses the relationship between fundamental rights (human rights) and business in Europe. The topic falls in the ongoing debate in Europe on green transition to ensure compliance and respect for human rights and European values in economic activity. Examples of recent case-law and regulatory attempts in the matter serve to illustrate the issue.

In a second part the course covers the basic types of risks associated with functioning in an international environment. Additionally, the position of the EU in the international economic environment is presented.

Firstly, it discusses the specificity of the EU from the point of view of legal risk, including legal forms of activity

Secondly, the macroeconomic risk of functioning in the common market, including the stages of economic integration and its effects in Europe.

Third, the exchange rate discusses financial risk, including currency risk (along with the specificity of the euro area) and interest rate risk as a function of the ECB's decisions.

Fourth, the risk of competition and its impact on doing business in the EU is discussed.

Fifth, the European labor market is discussed

Sixthly, the strategies for the single European market and the possibilities of their implementation plus problems related to cultural diversity and European marketing are discussed.

Seventhly, climate policy and energy transformation will be discussed as an important element of the European business environment

Finally, the competitive position of the European Union in the modern world will be discussed

Literatura: (tylko po angielsku)

S. Weatherill, Law and values in the European Union, Oxford University Press, 2016.

S. Mercado, R. Welford, K. Prescott, European Business, FT Prentice Hall, 4th ed or newest, 2001

G. Suder, Doing Business in Europe, SAGE Publications, 2008

Non-Financial Reporting Directive

Communication from the Commission — Guidelines on non-financial reporting (methodology for reporting non-financial information)

Corporate Sustainability Reporting Directive

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

After completing the course, a student will:

- Understand the axiological foundations of economic activity in Europe;

- Frame the European values relevant to economic activity;

- Identify the relationship between fundamental rights protection and business in Europe.

- understanding multi-dimensional risk and specific character in business environment in the European Union

- identify possible issues and the ways to solve possible problems connected with specificity of the European Union as a place for business activity

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Active participation is required, and one explained absence is allowed.

Final assessment will be based on two elements:

- Class participation – max. 40 credits

- Final group project – max. 60 credits

The topic of final project will be confirmed later.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Bernatt, Agata Niewiadomska
Prowadzący grup: Maciej Bernatt, Agata Niewiadomska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin lub zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)