Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Law in International Business

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-ERSMLiIB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Law in International Business
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty dla studentów ERSAMUS na Wydziale Zarządzania UW w semestrze zimowym
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course addresses key legal issues in relation to international business practices. The overall goal is to raise students’ awareness of the fact that the legal surrounding shapes the way of running business internationally. During the course the basic rules and differences between common law and continental law systems will be presented. Also, basic rules of contract law and corporate law will be presented using the comparative methodology. Additionally, legal systems around such international organizations and treaties as WTO, TRIPS, CISG, and treaties for the avoidance of double taxation will be discussed. Finally, practical aspects of the operation of courts and alternative dispute resolution methods will be approached during the course (arbitration and mediation).

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course addresses key legal rules and regulations material in the field of international trade. The overall goal of the course is to raise students’ awareness of the fact that the legal surrounding shapes the way of running business internationally. No previous legal studies are necessary to participate in the course, as the subject matter will be adjusted to students of non-legal studies to the extent possible. Course participants will be accustomed with two basic legal systems of the Global North, i.e., common law and continental law. Their basic rules and key differences will be presented. Thus, participants will be introduced to the foundation of the legal terminology pertaining to international business activity. These concepts will be broadened in the area of contracts and corporations – using comparative methodology, by introducing key legal institutes of these areas of law in both systems, such as definition of contract, validity requirements, contract formation rules, termination, rescission, avoidance, breach and liability rules. Key corporate vehicle types, their rules of operation and differences will be presented as operating in systems based on English, French, and German law. Additionally, the basic framework for international business which follows from the activity of the World Trade Organization (WTO) as well as such international treaties as TRIPS, CSIG or treaties for the avoidance of double taxation. Apart from lecturing, the course will employ such methods as individual and team work on selected international and national case law, writing assignments, role play and simulation of court, arbitration and mediation proceedings.

Literatura: (tylko po angielsku)

• International business and economics : law and policy / Paul B. Stephan, Julie A. Roin. (BUW free access: https://chamo.buw.uw.edu.pl/lib/item?id=chamo:970785)

• Business law / Ewan MacIntyre (UW Faculty of Law and Administration Library: https://chamo.buw.uw.edu.pl/lib/item?id=chamo:1640790)

• Introduction to business law / Lucy Jones (BUW free access: https://chamo.buw.uw.edu.pl/lib/item?id=chamo:1743265)

• selected case law and handouts distributed during classes

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

After completing the course the student:

- analyses and explains key legal framework of international business activity

- recognizes and explains legal rules of activity in two legal systems: common law and continental law

- recognizes and explains rules for drafting contracts with international elements, their performance, and consequences of breach of contractual obligations

- recognizes and explains rules of operating corporation in the international context

- analyses and explains the legal framework of international trade resulting from the operation of WTO and such international contracts as TRIPS, CSIG, treaties for the avoidance of double taxation

- analyses and explains the operation of the judiciary and alternative dispute resolution methods: arbitration and mediation

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Exam consisting of open and closed questions, passing threshold: 51%; active, merit-based participation in classes will be additionally awarded

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Knapp
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin lub zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)