Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Business Environment: Poland: Module 2: Regional Economic Integration

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-GlobMBAREI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Business Environment: Poland: Module 2: Regional Economic Integration
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty dla GlobalMBA na WZ
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1. Introduction to Polish and Central European countries

- economic developments

- financial systems

- labour market

- economics relations

- political environment

- business conditions

- future challenges

2. Introduction to Russia and Eastern European countries

- political and economical development

- business conditions

- future challenges

3. European Economic Transition countries vs. developed countries - differences and challenges

4. European Economic Transition countries vs other Emerging Markets countries

Literatura: (tylko po angielsku)

Required: Friedman, Thomas L. The World is Flat, Expanded Edition. Anchor Books, New York, 2005.

Required: Journal articles as assigned.

Required: The European Wall Street Journal (subscription available through UNF portal).

Required The Warsaw Business Journal (bi-weekly).

Recommended: The Economist (current issues; library or subscription).

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Upon successful completion of the course, the student will be able to:

The learner will:

• describe the business environment in Poland

• compare and contrast the business environment in the Poland with those of Germany, the United States

and China

• compare and contrast the factors that continue to influence diverse business practices today

• describe the changing relative economics of the Poland and the implications for future business relationships as

it continues to transition from communism to a market economy

• demonstrate the ability to research and analyze a company and present that research in a concise, engaging

format

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Essay (written assignment), class and business visits student participation

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Hockuba
Prowadzący grup: Zbigniew Hockuba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)