Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Process Management

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-IBPPM
Kod Erasmus / ISCED: 04.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Process Management
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty dla 1 roku, 2 sem., stacjonarne, IBP (Nowy Program ważny od 2022/2023)
Strona przedmiotu: http://www.wz.uw.edu.pl/wykladowcy,profil,44,materialy,0.html
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

• Zaliczenie kursu „Strategic management”

• Wykorzystywanie komputera osobistego z systemem operacyjnym Microsoft Windows i darmowego oprogramowania Vensim PLE i ARIS Express

• Dostęp do Internetu

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

The course introduces the fundamental concepts and techniques of business process management. Students will learn to identify, map, and analyze processes. This course is intended to provide a solid introduction to operations and process management for everyone who wishes to understand the nature, principles, and practice of this subject.

Pełny opis:

The course introduces the fundamental concepts and techniques of business process management. Students will learn to identify, map, and analyze processes. Process Management course:

• Stresses the importance of operations and process management

• Stresses the Strategic impact of operations and process management

• Extends the scope of operations and process management

Students will understand the nature, principles, and practice of this subject. Range of contents:

• Operations and process introduction: potential and perspective

• Operations – strategic impact: business strategy (top-down), market requirements (outside-in), operational experience (bottom-up), resources and processes (inside-out)

• Operations scope and structure: place in supply network, integration, configuration, and capacity

• Process design (positioning): importance, layouts, technology, volume-variety requirements

• Process design (analysis): importance, objectives, tasks and capacity, configuration, variability

• Supply chain management: nature, types, sourcing configuration, supplier selection and negotiation

• Capacity management: importance, patterns of demand, strategies, consequences

• Inventory management: role, quantity, orders, control

• Resource planning and control: elements, integration, effectiveness

• Lean management: synchronization, benefits, barriers, flow, process flexibility

• Quality management: importance, definition, measure, control, improvement

• Risk and resilience: assessment, risk prevention measures, risk mitigation measures, risk recovery measures

• Project management: environment and stakeholders, definition, plan, control.

Literatura:

• N. Slack, Operations and process management, Pearson, 2021, 6/E.

• N. Slack, Operations management, Pearson, 2022, 10/E.

• Research papers and book excerpts (uploaded and available on course website)

Efekty uczenia się:

Upon completion of the course, the student will be able to:

• Identify, map, analyze and design the business processes of a chosen organization.

• Utilize diagrams and analytical techniques, including value chain, make-or-buy decisions, fishbone diagram, system dynamics, benchmarking, value analysis, business process reengineering, balanced scorecard.

• Present the principles, benefits, and limitations of process approaches, including Reorder Point System, ABC method, MRP, Just-in-Time (JiT), lean management, Total Quality Management (TQM), inventory-driven costs, Triple-A supply chain, Six Sigma, ISO.

• Collaborate within a team to address practical business problems.

Metody i kryteria oceniania:

Final exam (60%) + points for group tasks carried out during the course (40%)

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Smoleń
Prowadzący grup: Krzysztof Smoleń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)