Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Budowanie strategii w nowoczesnej firmie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSEM3BSNF Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Budowanie strategii w nowoczesnej firmie
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Student powinien znać podstawy teorii organizacji i zarządzania, marketingu, rachunkowości oraz mikroekonomii.Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot jest poświęcony istocie, teorii i metodom zarządzania strategicznego rozumianego jako teoria efektywności organizacji.

Pełny opis:

Zadaniem kursu jest przedstawienie podstawowych metod analitycznych wykorzystywanych w zarządzaniu strategicznym (Analiza PEST, analiza interesariuszy, model 5 sił Portera, analiza grup strategicznych, łańcuch wartości, analiza SWOT, metody portfelowe) oraz wskazanie sposobu wykorzystania poznanych narzędzi analitycznych w analizie przykładowych wyborów strategicznych podejmowanych w organizacjach.

Na każde 2 godziny wykładu student powinien poświęcić dodatkowo minimum 2 godziny na analizę literatury (w tym w szczególności przeczytanie materiałów omawianych na zajęciach).

Literatura:

Obłój, K. (2014). Strategia Organizacji. PWE, Warszawa.

Przypadki (udostępnione przez prowadzącego za pośrednictwem platformy COME lub na zajęciach): Honda, Coca-Cola, Morskie Oko, Starbucks, Ryanair, Audioteka, Jaworski, Agora.

Efekty uczenia się:

Student:

- rozumie pojęcie "strategii",

- potrafi analizować otoczenie organizacji,

- potrafi analizować łańcuch wartości organizacji,

- zna podstawowe elementy modelu strategii,

- potrafi zastosować poznane narzędzia projektując strategię organizacji

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (85%)

Aktywność na zajęciach (15%)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.