Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Strategia organizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSFRdz2SO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Strategia organizacji
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku MSZFiR dzienne sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład ma na celu zaprezentowanie podstawowych pojęć i metod kształtowania strategii organizacji w relacji do jej otoczenia.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie przedstawienie definicji, modelu oraz metod i technik zarządzania strategicznego. Szczególna uwaga zostanie poświęcona elementom strategii, sposobom budowy strategii, oraz roli pasji i dyscypliny w procesach strategicznych. Dzięki temu student ma szansę zrozumieć interdyscyplinarną naturę teorii i praktyki strategii, oraz praktyczne znaczenie metod analizy strategicznej.

Na każde 2 godziny wykłady student powinien poświęcić dodatkowo minimum 2 godziny na analizę literatury.

Literatura:

Literatura podstawowa:

K. Obłój: Strategia organizacji, PWE, 2014

Literatra dodatkowa:

M. Ciszewska-Mlinaric, K. Obłój, A. Wąsowska: Strategia korporacji, Wolters Kluwer, 2015

K. Obłój: Pasja i dyscyplina strategii, Poltext 2013

R.Rumelt: Dobra strategia, zła strategia, 2015

R. Grant, Współczesna analiza strategii, KLUWER 2011

M.E. Porter: Porter o konkurencji, PWE, 2001

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

– zna i rozumie istotę strategii organizacji

- zna historię rozwoju dyscypliny

- rozumie istotę i znaczenie pasji oraz eksperymentów w budowie strategii

- rozumie istotę i znaczenie dyscypliny w określaniu domeny, przewagi, celów oraz funkcjonalnych programów działania

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin online w formie testu jednokrotnego wyboru 100%

Kryteria oceny:

1) znajomość i umiejętność zastosowania podstawowych pojęć i analiz strategii organizacji,

2) umiejętność syntezy, krytycznej analizy i przedstawienia argumentacji

3) umiejętność pogłębienia zagadnień prezentowanych na wykładzie poprzez badania własne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Zdziarski
Prowadzący grup: Małgorzata Kuczara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Zdziarski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.