Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ocena przedsięwzięć rozwojowych przedsiębiorstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSFRz2zfpOPRP Kod Erasmus / ISCED: 04.3 / (0411) Rachunkowość i podatki
Nazwa przedmiotu: Ocena przedsięwzięć rozwojowych przedsiębiorstwa
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne dla 2 roku, MSZFiR zaoczne, sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do finansowania i budżetowania przedsięwzięć oraz projektów rozwojowych

2. Budżetowanie kapitałowe – modelowanie i kontrola projektów rozwojowych

3. Podstawowe zagadnienia analizy i oceny przedsięwzięć biznesowych i projektów rozwojowych

3.1 kategoryzacja wolnych przepływów pieniężnych dla przedsięwzięć biznesowych i projektów rozwojowych oraz algorytmy ich kalkulacji

3.2 wartość rezydualna w ocenie opłacalności przedsięwzięć

3.3 wartość pieniądza w czasie i jego znaczenie dla oceny opłacalności przedsięwzięć

3.4 średnioważony kosztu kapitału jako czynnik dyskontujący

4. Metody oceny opłacalności przedsięwzięć

4.1 koszty stałe i ich znaczenie dla podejmowania decyzji inwestycyjnej

4.2 metody statyczne i dynamiczne w ocenie opłacalności przedsięwzięć i projektów rozwojowych

4.3 czynnik reinwestycji w metodach oceny opłacalności

4.4 selekcja przedsięwzięć w warunkach oceny alternatywnych przedsięwzięć o różnej wartości nakładów i o różnych okresach ekonomicznego życia

4.5 metoda opcji realnych (ROV) w ocenie przedsięwzięć

5. Identyfikacja ryzyk związanych z realizacją przedsięwzięć oraz ich wpływ na analizę opłacalności przedsięwzięć

Literatura:

Cieślik R., Postuła M., (red. nauk), (2016). Projekty inwestycyjne. Finansowanie, budżetowanie, ocena efektywności, Wydawnictwo: DIFIN

Rogowski W. (2013). Rachunek efektywności inwestycji - Wyzwania teorii i potrzeby praktyki, Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Bodmer E. (2014). Corporate and Project Finance Modeling: Theory and Practice, Wiley

Baker H.K (editor)., English P. (editor), (2012). Capital Budgeting Valuation: Financial Analysis for Today's Investment Projects, Wiley

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie będzie oparte na:

- pisemnym egzaminie końcowym (pytania wielokrotnego wyboru i 2 zadania problemowe) oraz

- projekcie - praca grupowa (3-4 studentów).

Wpływ poszczególnych form zaliczenie będzie następujący:

egzamin końcowy – 80%

projekt – 20%projekt – 20%

W przypadku pracy zespołowej ocenie będą podlegały następujące kryteria:

- kompleksowość założeń niefinansowych i finansowych projektu rozwojowego,

- dobór metod prognostycznych i ewaluacyjnych dostosowanych do specyfiki projektu rozwojowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Rafał Cieślik, Jarosław Klepacki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.