Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSMz2SMpw
Kod Erasmus / ISCED: 04.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Seminarium dla studentów skierowanych na jego powtarzanie lub wznawiających studia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grzegorz Botwina, Beata Glinka, Natalia Gmerek, Barbara Godlewska-Bujok, Józef Haczyński, Grzegorz Karasiewicz, Paweł Kłobukowski, Tomasz Ochinowski, Anna Pawłowska, Stanisław Piątek, Ewa Pietrusińska, Monika Skorek, Piotr Sokół, Marzena Starnawska, Włodzimierz Szpringer, Mariusz Trojanowski, Filip Tużnik, Krzysztof Walczak, Andrzej Wiatrak, Agnieszka Wilczak, Marcin Żemigała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Bianchi, Grzegorz Botwina, Witold Chmielarz, Magdalena Gąsowska, Beata Glinka, Natalia Gmerek, Barbara Godlewska-Bujok, Elwira Gross-Gołacka, Józef Haczyński, Grzegorz Karasiewicz, Jerzy Kisielnicki, Paweł Kłobukowski, Adam Niewiadomski, Tomasz Ochinowski, Jacek Pasieczny, Anna Pawłowska, Stanisław Piątek, Ewa Pietrusińska, Monika Skorek, Piotr Sokół, Marzena Starnawska, Włodzimierz Szpringer, Mariusz Trojanowski, Filip Tużnik, Krzysztof Walczak, Aleksandra Wąsowska, Andrzej Wiatrak, Agnieszka Wilczak, Arkadiusz Zaremba, Marek Zborowski, Marcin Żemigała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1729fa717 (2023-05-11)