Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Strategic simulation game

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2637-EMBA-EN-SSG
Kod Erasmus / ISCED: 04.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Strategic simulation game
Jednostka: Międzynarodowe Centrum Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla studiów anglojęzycznych
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

As part of the course, the instructor, together with the students, builds engaging, practical educational experiences in a real environment and time. Thanks to this, course participants can challenge each other and develop the basic skills needed by future business leaders to be successful.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

As part of the course, the instructor, together with the students, builds engaging, practical educational experiences in a real environment and time. Thanks to this, course participants can challenge each other and develop the basic skills needed by future business leaders to be successful.

Literatura: (tylko po angielsku)

●CAPSTONE Team Member Guide (Capsim website -> Help&Support)

● Presentations

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Scope of knowledge:

● Understands the relationships between various decision-making areas in the company (marketing, finance, research and development, production, human resources management),

● Correctly uses the terms: strategy, competitive advantage, strategic goals

● Knows various ways of formulating goals and operationalizing them

2. Scope of skills - the student is able to:

● Formulate the company's strategy, understand the importance of coherence of strategic decisions and is aware of the impact of the company's activities on competitors and social environment

● Make strategic decisions within the team

● Critically evaluate strategic decisions made

3. Attitude range - the student understands:

● The importance of cooperation within the group

● The importance of the impact of processes inside and outside the organization on the adopted strategy meaning/importance

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assignments and Exams:

• Formulating a strategy – 30 points

• Setting of the weights of individual indicators of goal achievement – 10 points

• Result of the competition game – 60 points (based on the ranking)

• Achieving a result in a given round of the competition that will be included in the 'Hall of Fame' pool - a bonus of 6 points (note: a maximum of 12 bonus points can be obtained during the course).

• In special cases if the student did not log in to the platform during the simulation, the professor might reduce the score for that person by 6-12 points

o when the group evaluates the student’s contribution to the group's work as low in the internal assessment, the professor may reduce the score for that person by 6-12 points

o when the group, in its internal evaluation, highly assesses the contribution of the sudent to the group's work, the professor may increase the score for this person by 6-12 points

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kuczara
Prowadzący grup: Małgorzata Kuczara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Warsztaty - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)