Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Museology, conservation and popularisation of archaeology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-AOMUS-2BA
Kod Erasmus / ISCED: 08.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Museology, conservation and popularisation of archaeology
Jednostka: Wydział Archeologii
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla II roku BA
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The lecture is dedicated to the museum history, the exhibitions, and the legislation and the protection of cultural and archaeological heritage. We will talk about methods of education and the popularization, museum education, archaeological and historical open air events, new social media in museum, as well as museum marketing.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

According to the European Convention on the Protection of the Archaeological Heritage, signed in La Valetta in 16th January 1992, consider that the archaeological heritage contains all remains and objects and any other traces of mankind from past epochs: 1. the preservation and study of which help to retrace the history of mankind and its relation with the natural environment; 2. for which excavations or discoveries and other methods of research into mankind and the related environment are the main sources of information; and 3. which are located in any area within the jurisdiction of the Parties. The lecture is dedicated to the issues related to museum management and protection of archaeological heritage, as well methods of education and the popularization, museum education, archaeological and historical open air events, new social media in museum. The examples of discussed topics: the first collections and museum institutions (creation of museum collections, studiolo, cabinets of curiosities), the activities of museums, museum organization and structure, traditional and modern museums, transforming museums in the twenty-first century, how students understand the past, new exhibitions design.

Literatura: (tylko po angielsku)

Black G., Transforming museums in the twenty-first century, London-New York 2012; Carbonell B.M. (ed.), Museum Studies, Oxford 2007; Falk J.H., Dierking L.D., Learning from Museums. Visitors Experiences and the Making of Meaning, Walnut Creek–Lanham–New York–Oxford 2000; Hein G.E., Learning in the Museum, London–New York 2004; Hooper–Greenhill E. (red.), Museum, Media, Message, London-New York 1995; Kotler N., Kotler P., Museum Strategy and Marketing, San Francisco 1998; Moffat H., Woollard V. red., Museum & Gallery Education. A Manual of Good Practice, Walnut Ceek–Lanham–New York–Toronto–Oxford 2004; Reinhardt U.J.,Teufel P., New exhibition design, Ludwigsburg 2008

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

The students will learn about organization and activities of the museums, legislation according to the archaeology, and the structures of museums. They should take a note about the most important museums around the world and in Poland. They will understand the necessity of protection the archaeological heritage and will study the methods of its protection. They will learn about public institutions working to protect the archaeological heritage.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

The lecture shall end an oral exam (with note) at the end of term.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ireneusz Jakubczyk
Prowadzący grup: Ireneusz Jakubczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ireneusz Jakubczyk
Prowadzący grup: Ireneusz Jakubczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-0cee12404 (2022-08-03)