Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminar II: Near East

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-ASEAST
Kod Erasmus / ISCED: 08.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminar II: Near East
Jednostka: Wydział Archeologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 9.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Seminar covers issues related to cultures of Ancient Near and Middle East (from the Persian Plateau, Mesopotamia, to Levant, and from Anatolia to the mouth of the Ganges) from the Bronze Age to the end of the reign of the Sassanids in the Middle East and Mesopotamia and the era of Hellenistic in the Syro- Palestine and Anatolia. In the current academic year, we will discuss new archaeological discoveries, new techniques and research approaches and, their impact on the reconstruction of ancient cultural systems of societies of these regions.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Seminar covers issues related to cultures of Ancient Near and Middle East (from the Persian Plateau, Mesopotamia, to Levant, and from Anatolia to the mouth of the Ganges) from the Bronze Age to the end of the reign of the Sassanids in the Middle East and Mesopotamia and the era of Hellenistic in the Syro- Palestine and Anatolia. In the current academic year, we will discuss new archaeological discoveries, new techniques and research approaches and, their impact on the reconstruction of ancient cultural systems of societies of these regions.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kaim, Dorota Ławecka
Prowadzący grup: Barbara Kaim, Dorota Ławecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)