Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium z łaciny klasycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2900-MK2-TRANLAC
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Translatorium z łaciny klasycznej
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty Historii I stopnia, fakultatywne
Przedmioty Historii II st., Zródłoznawstwo i specjalistyczne narzędzia warsztatu badawczego histor.
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Student powinien znać fleksję i składnię łacińską na poziomie umożliwiającym lekturę tekstu oryginalnego o niskim i średnim stopniu trudności.

Pełny opis:

Zajęcia są poświęcone tłumaczeniu w całości jednego, wybranego przez prowadzącego tekstu łacińskiego. Tłumaczeniu towarzyszy analiza tematyczna, gramatyczna oraz stylistyczna, przy czym niejednokrotnie będzie konieczne odnoszenie się do aparatu krytycznego, w celu emendacji problematycznych miejsc w tekście.

Literatura:

1. The story of Apollonius, King of Tyre : a study of its Greek origin and an edition of the two oldest Latin recensions - G. A. A. Kortekaas, Leiden;

Boston 2004.

2. Commentary on the Historia Apollonii Regis Tyri, G. A. A. Kortekaas, Leiden; Boston 2007.

3. Materiały przygotowane przez prowadzącego zajęcia.

4. Mały słownik łacińsko―polski, red. nauk. J. Korpanty, Warszawa 2003

lub Słownik. łacińsko―polski, oprac. K. Kumaniecki, Warszawa 1990.

5. Oxford Latin dictionary - ed. P. G. W. Glare, Oxford 2004.

4. Gramatyka opisowa języka łacińskiego, J. Wikarjak, T. Wikarjak, PWN,

Warszawa 2019.

6. Grimal P., Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Wrocław 1987

Efekty uczenia się:

Student posiada umiejętności samodzielnego tłumaczenia tekstów łacińskich o średnim i znacznym stopniu trudności z ich pełnym zrozumieniem.

Metody i kryteria oceniania:

Wartość oceny zależy od aktywności studenta oraz oceny z zadanego do opracowania fragmentu przerabianego tekstu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Translatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Błachnio, Jan Laskowski
Prowadzący grup: Jan Laskowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Translatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Translatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Laskowski, Piotr Okniński
Prowadzący grup: Jan Laskowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Translatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Translatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Okniński, Krystyna Stebnicka
Prowadzący grup: Krystyna Stebnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Translatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)