Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Klasztor, władza, społeczeństwo - fundacje w kulturze politycznej i religijnej pełnego średniowiecza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2900-SD23MPGP
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Klasztor, władza, społeczeństwo - fundacje w kulturze politycznej i religijnej pełnego średniowiecza
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty Historii I i II stopnia, seminaria dyplomowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie
seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Problematyka seminarium koncentrować się będzie na różnorodnych zjawiskach z zakresu kultury politycznej i religijnej X-XIII wieku. W centrum zainteresowania znajdować się będą klasztory, ich rola religijna i społeczna, tożsamość oraz formy jej budowania. Szczególnym przedmiotem naszej uwagi będzie relacja między klasztorem a fundatorem i jego rodem czy następcami. Interesować nas będzie zatem tak związek z możnymi świeckimi, jak i z biskupstwami posiadającymi klasztory czy też sprawującymi nad nimi różnorakie formy zwierzchności i opieki.

Literatura:

Źródła i edycje źródłowe:

Brunwilarensis monasterii fundatorum actus, wyd. G. Waitz, MGH SS, t. 14, Hannoverae 1883, pp. 121–146.

Rheinisches Urkundenbuch. Ältere Urkunden bis 1000, t. 1, Aachen - Deutz, wyd. E. Wisplinghoff, Düsseldorf 1994 (reprint, 1. wydanie: Bonn 1972); t. 2, Elten – Köln, S. Ursula, wyd. E. Wisplinghoff, red. Wolf-Rüdiger Schleidgen i inni, Düsseldorf 1994.

Konrad von Brauweiler, Vita Wolfhelmi. Leben des Abtes Wolfhelm von Brauweiler, wyd. H. E. Stiene, Pulheim 1991.

Vita Annonis archiepiscopi Coloniensis, wyd. R. Koepke, w: MGH, SS, t. 11, Hannoverae 1854, s. 394-408.

Triumphus S. Remacli, wyd. D.W. Wattenbach, w: MGH SS, t. 11, Hannoverae 1854.

Vita Gebhardi episcopi Constantensis, wyd. W. Wattenbach, MGH SS, t. 10, Hannoverae 1852.

Casus monasterii Petrishusensis, wyd. O. Feder, Lindau- Konstanz 1956.

Metody i kryteria oceniania:

Kształcenie najważniejszych elementów warsztatu historycznego odbywać się będzie poprzez wykorzystanie możliwie najbardziej różnorodnych typów przekazów źródłowych (przekazy narracyjne: historiograficzne i hagiograficzne, źródła normatywne, ikonografia, źródła sfragistyczne) i odniesienia do wiodących kierunków badawczych światowej mediewistyki.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Pac, Marcin Pauk
Prowadzący grup: Grzegorz Pac, Marcin Pauk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Pac, Marcin Pauk
Prowadzący grup: Marcin Pauk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)