Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polska literatura epok dawnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-C1DS-LED
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Polska literatura epok dawnych
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria doktoranckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium doktoranckie adresowane do polonistów zajmujących się literaturą i kulturą epok dawnych, a także edytorstwem utworów XVI-XVIII w.

Pełny opis:

Podczas seminarium dyskutowane są fragmenty doktoratów, nad którymi pracują uczestnicy, a także specjalistyczne publikacje dotyczące metodologii badań dawnych epok, monografie zagadnień literackich i kulturowych, użyteczne literaturoznawcom prace historyków itp.

Literatura:

Literatura dobierana jest na bieżąco.

Efekty uczenia się:

Doskonalenie warsztatu historyka literatury epok dawnych zwłaszcza w aspekcie filologicznym.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywne uczestnictwo w seminarium.

Praktyki zawodowe:

Nie są przewidziane.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium doktoranckie, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kordyzon, Roman Krzywy
Prowadzący grup: Roman Krzywy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium doktoranckie - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

seminaria doktoranckie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-e459be735 (2022-11-16)