Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inicjacja oraz inicjacje w literaturze polskiej i europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-C262LK1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Inicjacja oraz inicjacje w literaturze polskiej i europejskiej
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy: Seminaria magisterskie dla II roku st. II stopnia filologii polskiej - stacjonarne 2022/2023
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 25.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Zajęcia wiążą się z wymogiem podstawowych wiadomości dotyczących historii literatury oraz umiejętności interpretowania tekstu literackiego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Tematy seminaryjne będą związane z trzema wątkami problemowymi: 1) kwestią inicjacji w literaturze - począwszy od Odysei Homera, skończywszy na literaturze najnowszej (m. in. Huelle, Tokarczuk, Witkowski, Gretkowska), przez taką klasykę, jak np. Rękopis znaleziony w Saragossie Potockiego, Wilhelm Meister Goethego czy Preludium Wordswortha;

2) kwestią inicjacji w opracowaniach antropologicznych (psychologicznych, etnograficznych), tu także lektura najnowszych, ważnych, prac ogólnohumanistycznych;

3) umiejętnościami pisania prac naukowych.

Pełny opis:

Czym jest inicjacja? Z jakimi sferami naszego życia wiąże się? Czy współczesna kultura zrezygnowała z rytuałów inicjacyjnych? Jak literatura przedstawia (i wytwarza) rytuały inicjacyjne? W których epokach historycznoliterackich(kulturowych) w szczególny sposób pojawiają się tematy inicjacyjne? Po co nam inicjacja? Te i inne pytania będziemy stawiać w trakcie seminariów. Odpowiedź na nie będzie wiązała się z lekturą tekstów literatury polskiej i europejskiej, a także opracowań z zakresu psychologii, religioznawstwa czy etnografii. Kontekstem dla czytanych utworów staną się problemy kulturowe związane z poznaniem oraz z zagadnieniami tożsamościowymi.

Literatura:

1) Arnold van Gennep, Obrzędy przejścia;

2) Eliade, M., Inicjacje, obrzędy, stowarzyszenia tajemne;

3) Turner, V., Proces rytualny. Struktura i antystruktura;

4) J. Maisonneuve, Rytuały dawne i współczesne;

5) B. Bettelheim, Rany symboliczne. Rytuały inicjacji i zazdrość męska;

6) Segalen M., Obrzędy i rytuały współczesne

7) Z problemów prozy: powieść inicjacyjna / pod red. Wojciecha Gutowskiego i Ewy Owczarz;

8) P. Możdżyński, Inicjacje i transgresje. Antystrukturalność sztuki XX i XXI wieku w oczach socjologa;

9) Inicjacje. Społeczne znaczenie sytuacji liminalnych w rytach przejścia / pod red. P. Figury i innych;

10) M. Czapiga, Labirynt inicjacja, podróż i zbłądzenie. Figura ludzkiego losu w kulturze europejskiej.

Propozycje z zakresu literatury:

Homer, Odyseja, Apulejusz, Metamorfozy; Dzieje Tristana i Izoldy, Dante, Boska Komedia; Wolter, Kandyd, J. W. Goethe, Faust; Wilihelm Meister; Wordsworth, Preludium; Novalis, Henryk von Ofterdingen; A. de Musset, Spowiedź dziecięcia wieku; Stendhal, Czerwone i czarne; Ch. Baudelaire, Kwiaty zła; F. Dostojewski, Notatki z podziemia; H. Hesse, Wilk stepowy; U. Eco, Imię róży.

J. Potocki, Rękopis znaleziony w Saragossie; T. Miciński, Xiądz Faust; Z. Nałkowska, Narcyza; W. Gombrowicz, Ferdydurke; B. Schulz, Sklepy cynamonowe; P. Huelle, Weiser Dawidek; M. Witkowski, Lubiewo.

Efekty uczenia się:

- wiedza związana z interdyscyplinarną problematyką inicjacji (historia literatury, psychologia, kulturoznawstwo, religioznawstwo);

- umiejętności związane z pisaniem tekstu naukowego;

- zdolności związane z seminaryjną pracą w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

aktywny udział w zajęciach, napisana praca magisterska.

Praktyki zawodowe:

---

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Kuziak, Marcin Leszczyński
Prowadzący grup: Michał Kuziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4d6609a26 (2023-02-28)