Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poetyka filmów Andrzeja Wajdy w perspektywie komparatystycznej i antropologicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-C2K-LK3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Poetyka filmów Andrzeja Wajdy w perspektywie komparatystycznej i antropologicznej
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy: Konwersatoria do wyboru dla filologii polskiej - stacjonarne 2go stopnia 2022/2023
Moduł "Komparatystyka" - filologia polska od cyklu 2019 - stacjonarne 2-go stopnia
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest analiza poetyki kina Andrzeja Wajdy w kontekście komparatystycznym, antropologicznym i historycznym. Przedmiotem badań będą sposoby artystycznego przedstawienia najważniejszych doświadczeń egzystencjalnych, historycznych i kulturowych w twórczości reżysera. Duży nacisk położony zostanie na analizę audiowizualnej formy dzieł, która w kinie Wajdy jest wyjątkowo złożona. Kino reżysera będzie jednak rozpatrywane w szerszej - nie tylko czysto filmoznawczej - perspektywie. Filmy twórcy "Popiołu i diamentu" staną się punktem wyjścia do refleksji nad przekładem intersemiotycznym, strukturami inicjacyjnymi w sztuce, autotematyzmem i dyskursami historycznymi.

Pełny opis:

Celem konwersatorium jest analiza poetyki kina Andrzeja Wajdy w kontekście komparatystycznym, antropologicznym i historycznym. Przedmiotem badań będą sposoby artystycznego przedstawienia najważniejszych doświadczeń egzystencjalnych, historycznych i kulturowych w twórczości reżysera. Duży nacisk położony zostanie na analizę audiowizualnej formy dzieł, która w kinie Wajdy jest wyjątkowo złożona. Kino reżysera będzie jednak rozpatrywane w szerszej - nie tylko czysto filmoznawczej - perspektywie.

Filmy twórcy "Popiołu i diamentu" staną się punktem wyjścia do refleksji nad przekładem intersemiotycznym, strukturami inicjacyjnymi w sztuce, autotematyzmem i dyskursami historycznymi. Proponowane obszary zagadnień to:

- poetyka historyczna kina Andrzeja Wajdy;

- adaptacje Wajdy jako twórcza zdrada;

- struktury inicjacyjne w opowieściach filmowych;

- historia wizualna;

- autotematyzm (kino Andrzeja Wajdy jako kino modernistyczne).

Literatura:

D. Bordwell, K. Thompson, Sztuka filmowa, tłum. B. Rosińska, Warszawa 2010.

K. Kornacki, Popiół i diament Andrzeja Wajdy, Gdańsk 2011.

S. Kuśmierczyk, Wyprawa bohatera w polskim filmie fabularnym, Warszawa 2014.

S. Kuśmierczyk, Zagubieni w drodze. Film fabularny jako obraz doświadczenia wewnętrznego, Warszawa 1999 (tu: "A śmierć odmiga się w stawie..." "Panny z Wilka Andrzeja Wajdy).

T. Lubelski, „Mówi do nas”. Wyobrażenie autora w filmach Andrzeja Wajdy, [w:] Filmowy świat Andrzeja Wajdy, red. E. Nurczyńska-Fidelska, P. Sitarski, Kraków

2003.

T. Miczka, Inspiracje plastyczne w twórczości filmowej i telewizyjnej Andrzeja Wajdy,

Katowice 1987.

E. Nurczyńska-Fidelska, Polska klasyka literacka według Andrzeja Wajdy, wyd. 2.

poszerz., Łódź 2010.

M. Przylipiak, Refleksja nad dokumentalizmem w filmach fabularnych Andrzeja

Wajdy, [w:] Kino polskie: reinterpretacje. Historia – ideologia – polityka, red.

K. Klejsa, E. Nurczyńska-Fidelska, Kraków 2008.

Ch. Vogler, Podróż autora. Struktury mityczne dla scenarzystów i pisarzy, przeł. K. Kosińska, Warszawa 2010.

A. Wajda, Kino i reszta świata, Kraków 2000.

P. Witek, Andrzej Wajda jako historyk. Metodologiczne studium z historii wizualnej, Lublin 2016.

Efekty uczenia się:

Studenci potrafią łączyć kategorie filmoznawcze z literaturoznawczymi i antropologicznymi. Uczestnicy konwersatorium doskonale znają najważniejsze motywy w twórczości Andrzeja Wajdy i mają dogłębną wiedzę na temat struktur inicjacyjnych w dziełach reżysera; umieją także dokonywać analiz filmowych, uwzględniających różnorododne elementy, które składają się na przekaz audiowizualny.

Metody i kryteria oceniania:

-obecność na zajęciach;

-aktywność;

-analizy przygotowywane w ramach zajęć;

-esej zaliczeniowy.

Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze. Powyżej tej liczby (z

wyłączeniem przypadków bezzwłocznie udokumentowanych) nie ma

możliwości zaliczenia zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Birkholc, Marcin Leszczyński, Anna Tenczyńska
Prowadzący grup: Robert Birkholc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest analiza poetyki kina Andrzeja Wajdy w kontekście komparatystycznym, antropologicznym i historycznym. Przedmiotem badań będą sposoby artystycznego przedstawienia najważniejszych doświadczeń egzystencjalnych, historycznych i kulturowych w twórczości reżysera. Duży nacisk położony zostanie na analizę audiowizualnej formy dzieł, która w kinie Wajdy jest wyjątkowo złożona. Kino reżysera będzie jednak rozpatrywane w szerszej - nie tylko czysto filmoznawczej - perspektywie. Filmy twórcy "Popiołu i diamentu" staną się punktem wyjścia do refleksji nad przekładem intersemiotycznym, strukturami inicjacyjnymi w sztuce, autotematyzmem i dyskursami historycznymi.

Pełny opis:

Celem konwersatorium jest analiza poetyki kina Andrzeja Wajdy w kontekście komparatystycznym, antropologicznym i historycznym. Przedmiotem badań będą sposoby artystycznego przedstawienia najważniejszych doświadczeń egzystencjalnych, historycznych i kulturowych w twórczości reżysera. Duży nacisk położony zostanie na analizę audiowizualnej formy dzieł, która w kinie Wajdy jest wyjątkowo złożona. Kino reżysera będzie jednak rozpatrywane w szerszej - nie tylko czysto filmoznawczej - perspektywie.

Filmy twórcy "Popiołu i diamentu" staną się punktem wyjścia do refleksji nad przekładem intersemiotycznym, strukturami inicjacyjnymi w sztuce, autotematyzmem i dyskursami historycznymi. Proponowane obszary zagadnień to:

- poetyka historyczna kina Andrzeja Wajdy;

- adaptacje Wajdy jako twórcza zdrada;

- struktury inicjacyjne w opowieściach filmowych;

- historia wizualna;

- autotematyzm (kino Andrzeja Wajdy jako kino modernistyczne).

Literatura:

D. Bordwell, K. Thompson, Sztuka filmowa, tłum. B. Rosińska, Warszawa 2010.

K. Kornacki, Popiół i diament Andrzeja Wajdy, Gdańsk 2011.

S. Kuśmierczyk, Wyprawa bohatera w polskim filmie fabularnym, Warszawa 2014.

S. Kuśmierczyk, Zagubieni w drodze. Film fabularny jako obraz doświadczenia wewnętrznego, Warszawa 1999 (tu: "A śmierć odmiga się w stawie..." "Panny z Wilka Andrzeja Wajdy).

T. Lubelski, „Mówi do nas”. Wyobrażenie autora w filmach Andrzeja Wajdy, [w:] Filmowy świat Andrzeja Wajdy, red. E. Nurczyńska-Fidelska, P. Sitarski, Kraków

2003.

T. Miczka, Inspiracje plastyczne w twórczości filmowej i telewizyjnej Andrzeja Wajdy,

Katowice 1987.

E. Nurczyńska-Fidelska, Polska klasyka literacka według Andrzeja Wajdy, wyd. 2.

poszerz., Łódź 2010.

M. Przylipiak, Refleksja nad dokumentalizmem w filmach fabularnych Andrzeja

Wajdy, [w:] Kino polskie: reinterpretacje. Historia – ideologia – polityka, red.

K. Klejsa, E. Nurczyńska-Fidelska, Kraków 2008.

Ch. Vogler, Podróż autora. Struktury mityczne dla scenarzystów i pisarzy, przeł. K. Kosińska, Warszawa 2010.

A. Wajda, Kino i reszta świata, Kraków 2000.

P. Witek, Andrzej Wajda jako historyk. Metodologiczne studium z historii wizualnej, Lublin 2016.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1729fa717 (2023-05-11)