Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badania terenowe na Bałkanach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-LU9WARBAD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Badania terenowe na Bałkanach
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Zajęcia fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi założeniami prowadzenia badań terenowych na Bałkanach oraz przygotowanie ich do samodzielnego sformułowania problemu badawczego w formie projektu naukowego.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi założeniami prowadzenia badań terenowych na Bałkanach oraz przygotowanie ich do samodzielnego sformułowania problemu badawczego w formie projektu naukowego. Znacząca część spotkań zostanie poświęcona wprowadzeniu do metodologii badań jakościowych, przy szczególnym uwzględnieniu wymiaru praktycznego i znaczenia pozycji badacza w procesie. Podczas zajęć studenci będą mieli okazję wcielić się w role osób aktywnie i biernie zaangażowanych w każdy etap procesu badawczego. Kurs zakłada zapoznanie studentów ze specyfiką perspektywy badawczej, jaką proponuje antropologia kulturowa oraz za pomocą analizy wybranych studiów przypadku – przybliżenie aktualnych badań prowadzonych metodą terenową w regionie Bałkanów. Podczas zajęć zostaną omówione również wyzwania pracy w terenie i specyfika prowadzenia badań na Bałkanach. Studenci zapoznają się z podstawowymi etapami realizacji badań jakościowych w pracy terenowej: od momentu sformułowania problemu, poprzez jego realizację po analizę i interpretację danych oraz ewaluację procesu badawczego.

Zajęcia zawierają również dodatkowy wymiar praktyczny – zapoznanie się z podstawowymi elementami wniosku o dofinansowanie projektu badawczego. Pozwoli to studentom na zdobycie dodatkowych kompetencji, które umożliwią im w przyszłości realizację własnych badań indywidualnych lub zespołowych.

Literatura:

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003.

Bryman A., Social research methods, Oxford 2012

Eller J. D., Antropologia kulturowa, Kraków 2012

Hammersley M., Atkinson P., Metody badań terenowych, Poznań 2000.

Jezernik B., Dzika Europa. Bałkany w oczach zachodnich podróżników, Kraków 2004

Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Warszawa 2000

Nowicka E., Świat człowieka – świat kultury, Warszawa 2006

Todorova M., Bałkany wyobrażone, Wołowiec 2008

Teren w antropologii: praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej, red. Buliński T., Kairski M., Poznań 2011

Literatura dodatkowa zostanie podana na zajęciach.

Efekty uczenia się:

Uczestnik lub uczestniczka kursu posiada umiejętności dokonania selekcji i krytycznej analizy dostępnych źródeł, samodzielnego sformułowania problemu badawczego oraz właściwej prezentacji wyników swojej pracy. Potrafi również zaplanować pracę indywidualną lub zespołową w ramach realizacji projektu badawczego. Docenia znaczenie pracy zespołowej, badań terenowych i kontaktu z miejscową ludnością w badaniach kulturoznawczych.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny pracy studenta jest aktywność podczas zajęć i poprawność opracowania wybranego problemu badawczego w formie projektu badań.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Falski, Marzena Maciulewicz
Prowadzący grup: Marzena Maciulewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs internetowy - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.