Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gatunki literatury popularnej i masowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-S1A3GL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Gatunki literatury popularnej i masowej
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Sztuka pisania - stacjonarne 1. stopnia - przedmioty obowiązkowe - 3 r.
Sztuka pisania - wszystkie przedmioty
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Osoby uczestniczące w zajęciach zapoznają się z zagadnieniami związanymi z literaturą popularną / masową: źródłami, przemianami topiki i form gatunkowych, istotnymi zjawiskami współczesnymi. Kolejne spotkania poświęcone są gatunkom i konwencjom literackim – w odniesieniu do klasyki literatury popularnej i tekstów najnowszych, polskich i obcych, przeznaczonych dla odbiorcy dorosłego i dziecięcego. Podejmowane zagadnienia będą rozpatrywane m.in. w aspektach: historycznoliterackim, genologicznym, socjologiczno-rynkowym. Ćwiczenia umożliwiają także dyskusję nad innymi niż stricte literackie tekstami kultury popularnej, traktowanymi jako znaczący kontekst, takimi jak seriale, filmy, komiksy itd. Po kolejnych blokach zajęciowych przewidziane są warsztaty pisarskie, podczas których omawiane będą teksty pisane przez osoby uczestniczące w zajęciach, mające realizować założenia określonych odmian gatunkowych literatury popularnej / masowej.

Pełny opis:

Osoby uczestniczące w zajęciach zapoznają się z zagadnieniami związanymi z literaturą popularną / masową: źródłami, przemianami topiki i form gatunkowych, recepcją, istotnymi zjawiskami współczesnymi – m.in. modami czytelniczymi, rosnącym zapotrzebowaniem na adaptacje filmowe i serialowe, mechanizmami rynkowymi itd.

Na pierwszym spotkaniu zaprezentowane i przedyskutowane zostaną zagadnienia definicyjne (m.in. literatura/kultura popularna vs kultura masowa, ale też kontrowersyjny i problematyczny podział: literatura/kultura popularna vs kultura wysokoartystyczna), problematyka wartościowania tekstów kultury i związane z tym kategorie – takie jak stereotyp, klisza czy schemat – oraz stan badań nad literaturą i kulturą popularną/masową. Osoby studiujące zapoznają się także z początkami kultury popularnej/masowej w wymiarze nie tylko artystycznym, lecz także, szerzej, społecznym.

Kolejne spotkania koncentrują się wokół narodzin, rozwoju i współczesnej sytuacji form gatunkowych literatury popularnej. Na przykładach wybranych dzieł literackich (a kontekstowo także pozaliterackich) ukazują estetykę i wizję świata prezentowane przez literaturę popularną/masową oraz charakterystyczne dla nich odmiany gatunkowe i konwencje. Uwzględnione zostaną teksty zarówno przeznaczone dla odbiorcy dorosłego, jak i te dla czytelnika dziecięcego, autorstwa twórców rodzimych i zagranicznych.

Po kolejnych blokach zajęciowych przewidziane są warsztaty pisarskie, podczas których omawiane będą teksty pisane przez osoby uczestniczące w zajęciach, mające realizować założenia określonych odmian gatunkowych literatury popularnej / masowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Sadzik, Maciej Skowera
Prowadzący grup: Maciej Skowera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Sadzik, Maciej Skowera
Prowadzący grup: Maciej Skowera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)