Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projekty i teksty naukowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-LPITN Kod Erasmus / ISCED: 14.7 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Projekty i teksty naukowe
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: II rok studiów licencjackich
Moduł L4: Antropologia słowa i literatury
Przedmioty etnograficzne do wyboru
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

 Dobra znajomość języka angielskiego, przynajmniej bierna

 Zrealizowanie jakichkolwiek badań etnograficznych/jakościowych


Skrócony opis:

Zajęcia są warsztatem pisania projektów i tekstów naukowych.

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci zapoznają się z podstawowymi możliwościami dofinansowania badań antropologicznych oraz doświadczą tworzenia projektu naukowego. Będą także eksplorować różne sposoby formułowania wyników badań w postaci artykułów naukowych. Dzięki pracy warsztatowej przejdą cały proces przygotowywania, pisania i recenzowania artykułu.

Zajęcia będą prowadzone metodą warsztatową i większość aktywności koncentrować się będzie w Sali. Studenci dostaną jednak sporadycznie ważną pracę do wykonania w domu.

Metody i kryteria oceniania:

− Przeczytanie zadanych teksów i przygotowanie ich opracowania

− Regularny udział w zajęciach.

− Oddanie prac zadawanych z zajęć na zajęcia

− Zaliczenie końcowe: Projekt i artykuł naukowy (pisane w parach)

o Zajęcia mogą być traktowane przez studentów jako ćwiczenie w pisaniu pracy licencjackiej lub magisterskiej. Pisane na zaliczenie teksty nie muszą być stworzone tylko dla celów zajęć. Można je wykorzystać także do zaliczenia innych zajęć ze względu na dużą dowolność tematyczną.

− Nieobecności na zajęciach - zasady:

o Ze względu na warsztatową formę zajęć obowiązuje regularne w nich uczestnictwo. Nieusprawiedliwione nieobecności będą przeszkodą w zaliczeniu przedmiotu. PAMIĘTAJ! przychodząc na zajęcia zgadzasz się na te zasady.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Hummel
Prowadzący grup: Agata Hummel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.