Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztat badań migracji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-LWBM Kod Erasmus / ISCED: 14.7 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Warsztat badań migracji
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: III rok studiów licencjackich
Moduł L2: Antropologia globalizującego się świata i mobilności
Przedmioty etnograficzne do wyboru
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie osób studiujących z zagadnieniem migracji współczesnych widzianych przez pryzmat antropologii – zarówno z teoriami stosowanymi do wyjaśniania zjawisk wzmożonej mobilności i różnorodności społeczeństw, jak i ich zastosowaniem we współczesnych badaniach dotyczących imigrantów.

Pełny opis:

Zajęcia będą składały się z części teoretycznej (dyskusja nad literaturą przedmiotu) i praktycznej (obserwacje w terenie i próba zastosowania poznanych pojęć do analizy). Celem zajęć jest przygotowanie osób studiujących do prowadzenia własnych badań dotyczących migracji w ramach prac licencjackich i magisterskich, a także poza uczelnią. Uważamy, że kwestie dotyczące mobilności, wielokulturowości i złożonych tożsamości są zagadnieniem, które szczególnie wymaga namysłu antropologicznego we współczesnej Polsce. Na zajęciach będziemy się przyglądać sytuacji we współczesnej Polsce, ale propozycje teoretyczne i metodologiczne będziemy czerpać ze studiów przypadku z innych kontekstów społeczno-kulturowych. Podejmiemy takie tematy, jak: reżimy migracyjne i uchodźcze; oswajanie przestrzeni przez migrantów; ekonomia nieformalna i nisze etniczne; inicjatywy podejmowane z osobami oraz dla osób z doświadczeniem migracyjnym i ich pułapki; dyskryminacja, przemoc i islamofobia, a także kwestie rasowe w Polsce i dekolonizacja podejścia do grup migranckich.

W ramach zajęć odbędą się dwa dwudniowe wyjazdy terenowe (w wybranym terenie), w których trakcie studenci będą obserwować i analizować codzienność migracyjną oraz praktyki migrantów, związane z tym polityki i dyskursy migracyjne oraz aktywności grup działających z osobami oraz na rzecz osób z doświadczeniem migracyjnym.

Efekty uczenia się:

- przygotowanie studentów do prowadzenia własnych badań dotyczących migracji w ramach prac licencjackich i magisterskich, a także poza uczelnią; dostarczenie studentom odpowiednich narzędzi badawczych oraz teorii do analizy zebranego materiału

- uwrażliwienie na problemy społeczne takie jak dyskryminacja i ksenofobia, trudności nowych imigrantów w adaptacji do nowego miejsca zamieszkania, bariery integracyjne dla imigrantów, a także kwestie rasizmu i dekolonizacji

- umiejętność praktycznego zastosowania metody antropologicznej w działaniach z migrantami oraz w instytucjach zajmujących się problemami migrantów i uchodźców (np. w organizacjach pozarządowych, urzędach, samorządach lokalnych)

- analiza dyskursów publicznych i medialnych dotyczących migracji i rozpoznanie ich wpływu na sytuację osób migrujących i ich wizerunek

Metody i kryteria oceniania:

● praca zaliczeniowa w formie eseju

● pisemny raport z wyjazdów terenowych (w trakcie semestru)

● aktywne uczestnictwo w dyskusjach na zajęciach (dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności)

● aktywny udział w dwóch 2-dniowych wyjazdach terenowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Bielenin-Lenczowska
Prowadzący grup: Bożena Bielenin-Lenczowska, Helena Patzer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.