Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dialog w obrazie, dialog z obrazem. Interakcje w sztuce średniowiecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-DWO-K Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Dialog w obrazie, dialog z obrazem. Interakcje w sztuce średniowiecznej
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Konwersatoria
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Tematem wiodącym konwersatorium będzie dialog odbiorcy z obrazem, który to dialog w specyficznych przypadkach mógł przerodzić się w interakcję.

Pełny opis:

Wykłady mają na celu przedstawienie zjawisk, w których stosunek odbiorcy do obrazu nie był determinowany przede wszystkim artystycznymi walorami dzieła. Dotyczy to szczególnie ówczesnego postrzegania dzieł sztuki sakralnej. W spotkaniu ze świętym wizerunkiem nie tylko odbiorca przychodził do obrazu dla zawartych w nim treści ideowych, ale także obraz „wychodził mu na przeciw”, przypominając o prawdach wiary, zachęcając czasem do określonych czynów pobożności.

W pierwszym rzędzie będzie mowa o wizerunkach kultowych, od najstarszych przedstawień Matki Boskiej z Dzieciątkiem, aż po obrazy zwielokrotnione za pomocą technik graficznych.

Omówione zostaną także niektóre zagadnienia funkcji dzieł, jakie pełniły one w praktykach pobożności. Aby móc pełnić te funkcje, ważną rolę odgrywały także kinetyczne możliwości rzeźbionych przedstawień. Podczas wykładów zostaną przedstawione także takie dzieła wraz z zarysowaniem uwarunkowań kulturowych, w których funkcjonowały.

Literatura:

- H. Belting, Das Bild und sein Publikum im Mittelalter. Form und Funktion früher Bildtafeln der Passion, Berlin 1995;

- H. Belting, Obraz i kult. Historia obrazu przed epoką sztuki, Gdańsk 2010;

- G. Jurkowlaniec, Chrystus Umęczony. Ikonografia w Polsce od XIII do XVI wieku, Warszawa 2001;

- W. Marcinkowski, Przedstawienie dewocyjne jako kategoria sztuki gotyckiej, Kraków 1994;

- M. Jakubek-Raczkowska, Tu ergo flecte genua tua. Sztuka a praktyka religijna świeckich w diecezjach pruskich państwa zakonu krzyżackiego do połowy XV wieku, Toruń 2014;

- K. Kopania, Animated Sculptures of the Crucified Christ in the Religious Culture of the Latin Middle Ages, Warszawa 2010;

- J. Tripps, Das handelnde Bildwerk in der Gotik, Forschungen zu den Bedeutungsschichten und der Funktion des Kirchengebäudes und seiner Ausstattung in der Hoch- und Spätgotik, wyd. II, Berlin 2000;

- A. Ziemba, Wspólnota rzeczy. Sztuka niderlandzka i północnoeuropejska 1380–1520, Warszawa 2015 [Sztuka Burgundii i Niderlandów 1380 - 1500, t. III]

Efekty uczenia się:

Student zna podstawowe mechanizmy przekazywania treści ideowych obrazu.

Potrafi rozpoznać i interpretować szczegóły, w których poza walorami estetycznymi zawarte jest także przekaz ideowy, związany z funkcją dzieła.

Wykorzystując literaturę naukową, potrafi opracować konspekt prezentacji i przedstawić ją do dyskusji na zajęciach.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie prezentacji na wybrany temat z listy zagadnień, podanej przez prowadzącego lub test (w zależności od liczebności grupy).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zoltán Gyalókay
Prowadzący grup: Zoltán Gyalókay
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.