Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura wizualna XVIII-wiecznej Anglii: epoka Jerzego III (c. 1760-1820)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-KWEJ-K Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Kultura wizualna XVIII-wiecznej Anglii: epoka Jerzego III (c. 1760-1820)
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Konwersatoria
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone będą omówieniu kluczowych zagadnień w kulturze wizualnej XVIII- wiecznej Anglii (epoka Jerzego III c. 1760 -1820) w świetle współczesnych debat teoretycznych dotyczących zarówno sztuk pięknych, jak i innych zjawisk społecznych bezpośrednio powiązanych ze zmianami w sztuce (sekularyzacja, mobilność społeczna, popularyzacja wiedzy, politeness, improvement etc.). W centrum uwagi znajdą się związki sztuki (zarówno elitarnej, jak i masowej) z ideologią władzy, problematyką tożsamości indywidualnej i grupowej, oraz z przekształceniami w publicznej i prywatnej sferze życia, jak szerszy dostęp do konsumpcji dóbr kultury, rozwój rynku sztuki, czy zmiany w tradycyjnej rodzinie patriarchalnej.

Pełny opis:

Wiek XVIII uznawany jest za złotą epokę kultury angielskiej – konwersatorium będzie okazją do przeprowadzenia gruntownej analizy tego paradygmatu. Punktem wyjścia dla każdych zajęć będzie dyskusja na temat wybranej pozycji z listy lektur, jako wstęp do szerszego omówienia kluczowych zagadnień angielskiej kultury wizualnej w czasie długiego panowania Jerzego III (c. 1760-1820). Jest to okres dynamicznej ekspansji politycznej, ekonomicznej i kulturowej Wielkiej Brytanii oraz epoka konsolidacji brytyjskiego imperium. Przyjęcie kultury wizualnej jako przedmiotu analizy, pozwoli na przybliżenie ogromnej różnorodności zjawisk kulturowych zachodzących w Anglii w drugiej połowie wieku XVIII, od tradycyjnych form artystycznych (malarstwo, w tym nowe malarstwo monumentalizujące tematykę współczesną np. prace Thomasa Gainsborough czy Josepha Wright of Derby, przez współczesną rzeźbę, klasycyzujące budowle braci Adamów i nowe tendencje w architekturze – zainteresowanie antykiem greckim i Chinami w pracach Jamesa Stuarta, czy Williama Chambersa), po nowe formy wizualne, jak krajobrazowe ogrody, dekoracje spektakli i miejsc publicznej rozrywki (Vauxhall, Ranelagh), czy współczesną modę (sezonowo zmieniający się ubiór kobiecy i męski, importowane mody np. stroje tzw. macaronis). Przedmiotem szczególnego zainteresowania będzie analiza zjawisk kulturowych wynikających z procesów nowoczesności oraz uwikłania kultury wizualnej w kluczowe dyskursy epoki: politeness versus impoliteness, taste versus vulgarity, the patrician versus the plebeian, ancients versus moderns, reason, sensibility/sentiment, public and private, sociability and domesticity, professionalism versus ameturism, metropolitanism versus provincialism, culture against nature, czy kwestie komercjalizacji kultury wysokiej (większa dostępność dóbr kultury, przemysłowa produkcja przedmiotów luksusowych – tkanin, mebli etc.). Nowym zagadnieniem jest pojawienie się tendencji zwanych „romantycznymi” w kulturze zdominowanej przez paradygmat klasycyzmu (np. twórczość Williama Blake’a). W centrum uwagi znajdą się także zagadnienia wzbogacające interpretację zjawisk wizualnych o doświadczenia multisensoryczne (rola doznań dźwiękowych, dotyku etc.) w odbiorze współczesnej kultury angielskiej.

Literatura:

Allen, B., Towards a Modern Art World, New Haven: Yale UP, 1995.

Andersen, P., "A Matter of Taste: Pleasure Gardens and Civic Life." Arnoldia 66, no. 3 (2009): 10-14.

Anderson, C., “Palladio in England: The Dominance of the Classical in a Foreign Land,” in: G. Beltramini et al (eds.), Palladio and Northern Europe. Books Travellers, Architects, Exhib. Catalogue, Milan: Skira, 1999, p.124f.

Archer, J., “Privacy, Property and the Rise of Gendered Domesticity in Britain”, CAA 1996.

Arciszewska, B. & McKellar, E., eds., Articulating British Classicism: New Approaches to Eighteenth-Century Architecture, London: Ashgate, 2004.

Arciszewska, B., Classicism and Modernity. Architectural Thought in Eighteenth-century Britain, Warszawa: Neriton, 2010.

Arciszewska, B., „Klasycyzm w kulturze osiemnastowiecznej Anglii: pomiędzy tradycją i nowoczesnością,” w: Teoria Sztuki i Piękna w Kulturze Wizualnej Anglii XVIII i XIX wieku, red. R. Kasperowicz, Lublin: KUL, 2008, p.77-108.

Arciszewska, B. “New Classicism and Modern Institutions of Georgian England”, w: The Fusion of Neo-Classical Principles, red. L. Mulvin, Dublin: Wordwell, 2011, s.11-24.

Arciszewska, B. “The Office of the King’s Works and modernization of architectural patronage in 18th century England,” w: Companion to Architecture in the Age of the Enlightenment (Series: Companion to Architectural Theory and Practice, Landscape Architecture and Urbanism), red. C. van Eck, Oxford: Blackwell/Wiley, 2017, pp. 339-366.

Arnold, D. ed., The Georgian Villa, Stroud: Allan Sutton, 1996.

Arnold, D., ed. The Metropolis and its Image: Constructing identities for London, c.1750-1950, Oxford, 1999.

Ault, D., Narrative Unbound: Re-Visioning William Blake’s the Four Zoas, Station Hill Press, 1995.

Ayres, J., Building the Georgian City, New Haven: Yale University Press, 1998.

Ayres, P., Classical Culture and the Idea of Rome in eighteenth-century England, Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

Barker-Benfield, G. J., The Culture of Sensibility. Sex and Society in Eighteenth-century Britain, Chicago, 1992.

Barrell, J., The Political Theory of Painting from Reynolds to Hazlitt, New Haven: Yale UP, 1986.

Belsey, C., “Classicism and Cultural Dissonance,” in L. Gent (ed.) Albion’s Classicism: The Visual Arts in Britain 1550-1660, New Haven: Yale University Press, pp.427-431.

Belsey, C., Thomas Gainsborough: a Country Life, London: Prestel, 2002.

Bermingham, A., “Elegant females and gentlemen connoisseurs. The commerce in culture and self-image in eighteenth-century England,” in: A. Bermingham and J. Brewer eds., The Consumption of Culture, 1600-1800: Image, Object, Text, London, 1995.

Bermingham, A., Learning to Draw. Studies in the Cultural History of a Polite and Useful Art, New Haven: Yale UP., 2000.

Bermingham, A., Landscape and Ideology: The English Rustic Tradition, Berkeley: U of C. Press, 1987.

Berry, S., "Pleasure Gardens in Georgian and Regency Seaside Resorts: Brighton, 1750-1840." Garden History 28, no. 2 (2000): 222-30.

Borsay, P., The English Urban Renaissance: Culture and Society in the Provincial Town, 1660-1760, Oxford: Clarendon, 1989.

Brewer, J., Cultural Production, Consumption and the Place of the Artist in Eighteenth-Century England, in B. Allen ed., Towards a Modern Art World, New Haven, 1995, p. 10-22.

Brewer, J., The Pleasures of the Imagination. English Culture in the Eighteenth-century, New York: Farrar, Straus, Giroux; 1997.

Brownwell, M., Alexander Pope & the Arts of Georgian England, Oxford, 1978.

Castle, T., Masquerade and Civilization. The Carnivalesque in Eighteenth-century English Culture and Fiction, Stanford, 1986.

Christie, C., The British Country House in the Eighteenth Century, Manchester: MUP, 2000.

Clayton, T., The English Print 1688-1802, New Haven, 1997.

Clayton, T., “Publishing Houses: Prints of Country Seats”, in: D. Arnold ed., The Georgian Country House. Architecture, Landscape and Society, Stroud, 1998.

Colvin, H., A Biographical Dictionary of British Architects, 1600-1840, London: Yale UP., 1995.

Colvin, H., Harris, J., eds., The Country Seat. Studies in the History of the British Country House…, London, 1970.

Craske, M., Joseph Wright of Derby, New Haven: Yale University Press, 2020.

Dixon-Hunt, J., P. Willis, The Genius of Place. The English Garden 1620-1820, Cambridge Mass.: MIT Press, 1988.

Dixon Hunt, J.P., Garden and Grove: The Italian Renaissance Garden in the English Imagination, 1996

Deuchar, S., Sporting Art in Eighteenth-century England, New Haven, 1988.

Dobai, J., Die Kunstliteratur des Klassizismus und der Romantik in England, 2 vols, Bern, 1974-75.

Fleming J., Robert Adam and his Circle, London: J. Murray, 1962.

Frye, N., Fearful Symmetry: A Study of William Blake, Princeton, 1969.

Girouard, M., Life in the English Country House, New Haven, Yale UP., 1978.

Greig, H.. ""All Together and All Distinct": Public Sociability and Social Exclusivity in London's Pleasure Gardens, Ca. 1740—1800." Journal of British Studies 51, no. 1 (2012): 50-75.

Hamilton, J., Gainsborough. A Portrait, London: Weidenfeld, 2018.

Harris, E. with Savage, N., British Architectural Books and Writers 1556-1785, Cambridge: Cambridge University Press; 1990.

Harris, J., The Palladians, London, 1981.

Harris, J., The Design of the English Country House, 1620-1920, London, 1985.

Harris, J., The Architect and the British Country House, 1620-1920, Washington: The AIA Press, 1985.

Humphreys, A., “The Arts in Eighteenth-Century Britain,” in: B. Ford (ed.) The Cambridge Cultural History of Britain, vol. 5, Cambridge University Press,1991.

Klein, L. E., “Politeness for plebes. Consumption and social identity in early eighteenth-century England,” in A. Bermingham and J. Brewer eds., The Consumption of Culture, 1600-1800: Image, Object, Text, London: Routledge, 1995, p. 371ff.

Lubbock, J., The Tyranny of Taste: The Politics of Architecture and Design in Britain 1550-1960, New Haven: Yale University Press, 1995.

McKendrick, N., ed., The Birth of a Consumer Society: the Commercialization of Eighteenth-Century England, London, 1982.

Miller, M., “J. M. W. Turner's 'Ploughing Up Turnips, near Slough': the cultivation of cultural dissent”, Art Bulletin, Dec.1995, p.573-583.

Mowl, T., B. Earnshaw, An Insular Rococo. Architecture, Politics and Society in Ireland and England, 1710-1770, London: Reaktion Books, 1999.

Ogborn, M., Spaces of Modernity. London’s Geographies 1680-1780, London: Guilford, 1998.

Pears, I., The Discovery of Painting. The Growth of Interest in the Arts in England, 1680-1768, New Haven: Yale University Press, 1988.

Pevsner, N., The Buildings of England (series), Harmondsworth: Penguin.

Plumb, J., The Commercialisation of Leisure in the Eighteenth Century, Reading, 1973.

Porter, R., Enlightenment: Britain and the creation of the modern world, London: Penguin, 2001.

Quest Ritson; C. The English Garden. A Social History, London: Penguin, 2001.

Rauser, A., "Hair, Authenticity, and the Self-Made Macaroni." Eighteenth-Century Studies 38, no. 1 (2004): 101-17.

Rogers, P., Literature and Popular Culture in Eighteenth-century England, Brighton, 1985.

Rump, G. C. (ed.), Art and Art Theory in eighteenth-century England, Studies in the Change of Aesthetic Concepts 1650-1830, Hildesheim: Gerstenberg, 1979.

Solkin, D., Painting for Money. The Visual Arts and the Public Sphere in Eighteenth-century England, New Haven: Yale UP., 1992.

Southgate, T. L., "Music at the Public Pleasure Gardens of the Eighteenth Century." Proceedings of the Musical Association 38 (1911): 141-59.

Stillman, D., English Neo-Classical Architecture, London: Zwemmer, 1988.

Summerson, J., Architecture in Britain 1530-1830, Harmondsworth: Penguin Books, rev. ed., 1983.

Summerson, J., The Classical Language of Architecture, (several eds.)

Sung, Mei-Ying, William Blake and the Art of Engraving, London: Routledge, 2009.

Sweet, R., Antiquaries: The Discovery of the Past In Eighteenth-century Britain, London: Continuum, 2004.

Tittler, R., Architecture and Power: The Town Hall and the English Urban Community, c. 1500-1640, Oxford: Clarendon, 1991.

Varey, S., Space and the 18th-century English Novel, Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

Viscomi, J., William Blake’s Printed Paintings: Methods, Origins, Meanings, New Haven: Yale University Press, 2021.

Wendorf, R., The Elements of Life: Biography and Portrait-Painting in Stuart and Georgian England, Oxford: Clarendon, 1990.

Whinney, M., Sculpture in Britain 1530-1830, Harmondsworth: Penguin, 1988.

Wiebenson, D. ,“Documents of Social Change: Publications about the Small House”, in: P. Fritz and D. Williams eds., The Triumph of Culture: 18th Century Perspectives, Toronto, 1972.

Williamson, T., Polite Landscapes: gardens and Society in Eighteenth-century England, Stroud: Allan, 1995.

Wittkower, R., “English Literature on Architecture,” in: idem, Palladio and the English Palladianism, London, Thames and Hudson, 1974.

Worsley, G., Classical Architecture in Britain. The Heroic Age, New Haven: Yale University Press, 1995.

Efekty uczenia się:

W czasie zajęć studenci zapoznają się z problematyką i metodami badań and kulturą wizualną Anglii w okresie panowania Jerzego III a także rozwiną kompetencje w poniższych obszarach:

WIEDZA

K_W03 student otrzyma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu historii sztuki i kultury wizualnej

K_W04 otrzyma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu historii sztuki i kultury wizualnej Anglii XVIII wieku

K_W06 student posiądzie podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie historii sztuki i kultury wizualnej doby nowożytnej, zwłaszcza kultury angielskiej wieku XVIII

K_W07 student pozna i zrozumie podstawowe metody analizy i interpretacji obiektów kultury wizualnej właściwe dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych stosowanych w badaniach nad kulturą angielską wieku XVIII.

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01 student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

K_U03 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego

K_U05 potrafi rozpoznać różne rodzaje obiektów kultury wizualnej oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym

K_U07 potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla historii sztuki i badań nad kulturą wizualną, w języku polskim i języku obcym

K_U09 posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

K_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

K_K05 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i innych kontynentów.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne (referat 8-10 stron), oraz aktywny udział w zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Arciszewska
Prowadzący grup: Barbara Arciszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.