Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Między GS-em a PEWEX-em, czyli konsumpcja w PRL

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-MGSPEWEX-KK Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Między GS-em a PEWEX-em, czyli konsumpcja w PRL
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Konwersatoria z historii kultury
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Tematem konwersatorium będzie szeroko rozumiana konsumpcja (od żywności po czas wolny) w (równie szeroko rozumianej) PRL (1944/45-1989) z elementami porównania z okresem Dwudziestolecia międzywojennego i okupacji oraz po 1989 r. W oparciu o różne rodzaje źródeł – prasa, film fabularny i dokumentalny, karykatury, ego-dokumenty, materiały urzędowe zostaną zaprezentowane/omówione takie problemy jak konsumpcja żywności, motoryzacja, czas wolny etc.

Pełny opis:

Tematem konwersatorium będzie szeroko rozumiana konsumpcja (od żywności po czas wolny) w (równie szeroko rozumianej) PRL (1944/45-1989) z elementami porównania z okresem Dwudziestolecia międzywojennego i okupacji oraz po 1989 r. W oparciu o różne rodzaje źródeł – prasa, film fabularny i dokumentalny, karykatury, ego-dokumenty, materiały urzędowe zostaną zaprezentowane/omówione takie problemy jak konsumpcja żywności, motoryzacja, czas wolny etc.).

1.Zajęcia wstępne: ustalenie listy uczestników, prezentacja tematów, źródeł, literatury.

2. Wprowadzenie do tematu I: Konsumpcja w Polsce 1918-1945

3. Wprowadzenie do tematu II: Zrozumieć PRL (George J. Flemming [wł. Jerzy Działak], Polska mało znana, Paryż 1967).

4-5. Problem nr 1: mięso.

6. Problem nr 2: alkohol

7. Problem nr 3: mieszkanie

8. Problem nr 4: samochód.

9. Problem nr 5: dolar i złoto, czyli lek na ciężkie czasy.

10. „Chcemy być nowocześni” – czyli przełom konsumpcyjny „długich lat 60.”.

11-12. Konsumpcyjna codzienność w świetle ogłoszeń drobnych („Życie Warszawy”, 1944-1995).

13-14. Sopot i Zakopane: czyli czas wolny to też konsumpcja.

15. „Co zostało?”, czyli poszukiwanie śladów peerelowskiej konsumpcji we własnych domach.

Literatura:

- B. Brzostek, PRL na widelcu, Warszawa 2010; Richard

- W. Bulliet (red.), Historia XX wieku, Warszawa 2001;

- George J. Flemming [wł. Jerzy Działak], Polska mało znana, Paryż 1967

- A. Czocher, W okupowanym Krakowie. Codzienność polskich mieszkańców miasta 1939-1945, Gdańsk 2011

- W. Fułek, R. Stinzing-Wojnarowski, Kurort w cieniu PRL-u. Sopot 1945-1989, Gdańsk 2007.

- D. Jarosz, Mieszkanie się należy. Studium z peerelowskich praktyk społecznych, Warszawa 2010.

- J. Kochanowski, Tylnymi drzwiami. „Czarny rynek” w Polsce 1944-1989, Warszawa 2015;

- J. Kochanowski, Rewolucja międzypaździernikowa. Polska 1956-1957, Kraków 2017.

- J. Kochanowski, „Wolne miasto”. Zakopane 1956-1970, Kraków 2019.

- K. Kosiński, Historia pijaństwa w czasach PRL. Polityka-obyczaje-szara strefa-patologie, Warszawa 2008.

- W. Mędrzecki, Sz. Rudnicki, J. Żarnowski, Społeczeństwo polskie w XX wieku, Warszawa 2003;

- Społeczeństwo PRL. T. 1, red. S. Jankowiak, D. Skotarczak, I. Skórzyńska, Poznań 2011;

T. Szarota, Okupowanej Warszawy dzień powszedni. Studium historyczne [wiele wydań]

- H. Wilk, Między pragmatyzmem a oczekiwaniami. Społeczeństwo, władza i samochody w Polsce 1945–1970, Wydawnictwo IH PAN, Warszawa 2017.

- Wizje nowoczesności . lata 50. i 60. – wzornictwo, estetyka, styl życia, red. A. Kiełczewska, M. Porajska-Hałka, Warszawa 2011

- Wojna. Doświadczenie i zapis, red. S. Buryła, P. Rodak, Kraków 2006;

- M. Wojtyński, Telewizja w Polsce do 1972 roku, Warszawa 2011;

- K. Wyka, Życie na niby, Kraków 2010

- Janusz Żarnowski, Polska 1918-1939. Praca. Technika. Społeczeństwo, Warszawa 1999.

- Życie codzienne w PRL (1956-1989), red. G. Miernik, S Piątkowski, Radom 2006

Efekty uczenia się:

K_W14 - Student uczestniczący w konwersatorium nabywa wiedzę zarówno o podstawowych pojęciach związanych z historią społeczną w ogóle, jak o wybranych problemach i procesach z historii społecznej Polski w XX wieku. Oprócz zapoznania się z metodologią, terminologią, faktografią, czy periodyzacją uczestnik wykładu będzie mógł rozpoznać zależności między historią społeczną a polityczną, gospodarczą, czy dziejami kultury.

K_W16 - Zdobędzie wiedzę i instrumentarium zarówno do zrozumienia przeszłości, jak wielu procesów zachodzących obecnie.

K_U05 - Prowadzona podczas ćwiczeń praca ze źródłami pozwoli uczestnikom na udoskonalenie umiejętności krytyki źródeł i pomoże w wykorzystaniu ich we własnych badaniach;

K_U07 – studenci udoskonalą umiejętność dyskusji i merytorycznego argumentowania.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny uczestnika zajęć będą:

- obecność; osoby, które opuszczą (bez ważnego i udokumentowanego powodu) więcej niż dwa zajęcia nie mogą zaliczyć zajęć.

- aktywność podczas zajęć (udział w dyskusji etc.).

- kreatywność (np. samodzielne przygotowanie prezentacji multimedialnej).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kochanowski
Prowadzący grup: Jerzy Kochanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.