Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium licencjackie dr M. Lachowski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-PROSML Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Proseminarium licencjackie dr M. Lachowski
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Seminaria
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Proseminarium umożliwia zdobywanie umiejętności pisania o sztuce współczesnej.

Pełny opis:

W ramach zajęć studenci podejmują próby pisania o sztuce współczesnej, analizując pojedyncze dzieła, pisząc recenzje wystaw oraz krótkie eseje poświęcone wybranym aspektom współczesnego życia artystycznego. Zajęcia pomagają także utrwalać warsztat historyka sztuki (w zakresie gromadzenia bibliografii, sporządzenia stanu badań i konspektów pracy, opracowywania, katalogowania materiału wizualnego) jak i przybliżają działalność instytucji naukowych i artystycznych, które stanowią podstawę indywidualnych kwerend studentów.

Literatura:

Baxandall M., The Language of Art Criticism , [w:} The Language of Art History, ed. S. Kemal, I. Gaskell, Cambridge 1991; Baxandall M, Introduction: Language and Explanation, [w:] Tegoż, Patterns of Intention: On the Historical Explanation of Pictures, New Haven-London 1985; Critical Terms for Art History, ed. Robert S. Nelson, Richard Schiff, Chicago, London 2003; Juszkiewicz P., Od rozkoszy historiozofii do „gry w nic”. Polska krytyka artystyczna czasu odwilży, Poznań 2006; Sławiński J., Krytyka literacka jako przedmiot badań historycznoliterackich, [w:] Badania nad krytyką literacką, red. J. Sławiński, Wrocław 1974, s. 7-25;

Efekty uczenia się:

Studenci poznają różne formy i konwencje pisania o sztuce współczesnej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena prac pisemnych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 60 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Lachowski
Prowadzący grup: Marcin Lachowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 60 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Lachowski
Prowadzący grup: Marcin Lachowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.