Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Typ, model, wzór w architekturze XIX i XX w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-TMW-WE Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Typ, model, wzór w architekturze XIX i XX w.
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Jednym z kluczowych tematów historii architektury jest zaś problem typologii - kształtowania się, popularyzowania i przemiany rozmaitych rodzajów zabudowy. Proponowany wykład jest próbą przybliżenia wybranych zagadnień związanych z tytułowymi kwestiami w odniesieniu do architektury od czasów oświecenia po trzecią ćwierć XX w.

Pełny opis:

Wymienione w tytule terminy mają szerokie pole znaczeniowe. Zależnie od kontekstu i użycia odnosić się mogą zarówno do fundamentalnych, filozoficznych aspektów pracy architekta, jak i do polityki budowanej oraz instytucjonalnej kontroli nad produkcją dokumentacji projektowej. Jednym z kluczowych tematów historii architektury jest zaś problem typologii - kształtowania się, popularyzowania i przemiany rozmaitych rodzajów zabudowy.Proponowany wykład jest próbą przybliżenia wybranych zagadnień związanych z tytułowymi kwestiami w odniesieniu do architektury od czasów oświecenia po trzecią ćwierć XX w. Planowane jest m.in. omówienie m.in. teorii typu Quatrèmere’a de Quincy, doktryny dydaktycznej i typologii J.-N.-L. Duranda, problemu wzorowego budownictwa wiejskiego. Uwaga zostanie też zwrócona na modernistyczne pojmowanie typu (Werkbund, Le Corbusier, Neufert) . Poruszone zostaną też zagadnienia typizacji i koordynacji modularnej w budownictwie uprzemysłowionym, szczególnie żywo dyskutowane szczególnie w połowie XX w. Wreszcie przedmiotem zainteresowania będą podjęte w latach 60. XX w. dyskusje na temat typologii zabudowy miejskiej, otwierające drogę do zakwestionowania prymatu ahistorycznego produktywizmu.

Literatura:

Choay François, La règle et le modèle. Sur la théorie de l'architecture et de l'urbanisme, Paris 1980

Czapelski Marek, Moduły i wieżowce. Polscy architekci wobec przemian w budownictwie mieszkaniowym 1956-1970, Warszawa 2018

Forty Adrian, Words and Buildings, London 2000

Kruft Hanno-Walter, Geschichte der Architekturtheorie, München 1985

Lavin Sylvia, Quatremère de Quincy and the Invention of a Modern Language of Architecture, Cambridge, Massachusetts 1992

Perez-Gomez Albert, Architecture and the Crisis of the Modern Science, Cambridge, Massachusetts 1980

Programme und Manifeste zur Architektur des 20. Jahrhunderts, herausgegeben von Ulrich Conrads, Braunschweig-Wiesbaden 1981

Schwartz Frederic J., The Werkbund, Design Theory and Mass Culture Before the First World War, New Haven 1996

Typ–Prototyp–Archetyp: Typenbildung in der Architektur/ Type-Prototype-Archetype: Type Formation in Architecture, Kuratoren Matthias von Ballestrem und Jörg H. Gleiter, “Wolkenkuckuksheim/Cloud-Cuckoo-Land”, Jg. 24, Heft 24, 2019

W razie potrzeby dodatkowe lektury przekazywane będą studentom na bieżąco.

Efekty uczenia się:

K2_W02; K2_W03; K2_W04; K2_W05; K2_W06; K2_W07; K2_U02; K2_U10; K2_K04

Wykład ma pozwolić na uzyskanie uporządkowanej, pogłębionej wiedzy na temat operowania pojęciem typu w praktyce i teorii architektonicznej XIX i XX w. z uwzględnieniem ich historycznego kontekstu i interpretacji w literaturze krytycznej i naukowej. Wiedza ta ma pozwolić na rozwinięcie studentom umiejętności badawczych w zakresie historii architektury nowoczesnej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.