Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Źródłoznawstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3106-ŹZ-SR Kod Erasmus / ISCED: 03.2 / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne
Nazwa przedmiotu: Źródłoznawstwo
Jednostka: Instytut Muzykologii
Grupy: Przedmioty kierunkowe w ramach specjalizacji redaktorskiej
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
uzupełniające

Założenia (opisowo):

Zajęcia służą zaznajomieniu studentów z podstawową wiedzą na temat źródeł muzycznych i sposobami wykorzystania tej wiedzy przy sporządzaniu krytycznych edycji muzycznych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:
Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia: aktywność na zajęciach i samodzielny opis wybranego, uzgodnionego z prowadzącymi źródła.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Leszczyńska, Szymon Paczkowski
Prowadzący grup: Agnieszka Leszczyńska, Szymon Paczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
uzupełniające

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

1. Zagadnienia wstępne. Wprowadzenie w teorię źródła.

2. Struktura dawnego rękopisu i druku. Zapis słowny i zapis muzyczny.

3.-7. Źródła muzyczne XIII-XVII wieku.

(semestr letni)

8-9. Rękopisy muzyczne XVIII wieku na przykładzie twórczości J.S. Bacha.

10-11. Neue-Bach-Ausgabe jako model edycji krytycznej.

12-13. Inne źródła muzyczne XVIII i XIX wieku.

14. Edycje krytyczne dzieł kompozytorów XIX wieku – wybrane problemy.

Literatura:

Józef Szymański, Nauki pomocnicze historii, wyd. nowe, Warszawa 2001 (i wydania późniejsze)

Sources, MS (Stanley Boorman, Introduction), w: The New Grove Dictionary of Music and Musicians, London 2001

Maria Caraci Vela, Wprowadzenie do krytyki tekstu muzycznego, materiały pod red. Mariny Toffetti, tłum. Aleksandra Patalas, Piotr Wilk, Kraków 2002

James Grier, The critical editing of music: history, method, and practice, Cambridge 2004

Uwagi:

Warunki wstępne: wiedza muzykologiczna na poziomie licencjackim (licencjat z muzykologii nie jest wymagany), umiejętność jej zastosowania do krytycznej oceny tekstu i zapisu muzycznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Górny, Agnieszka Leszczyńska
Prowadzący grup: Tomasz Górny, Agnieszka Leszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
uzupełniające

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.