Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Archeomuzykologia (moduł VI)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3106-1ARMUZ-W Kod Erasmus / ISCED: 03.2 / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne
Nazwa przedmiotu: Archeomuzykologia (moduł VI)
Jednostka: Instytut Muzykologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III r. studiów stacjonarnych I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.50
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są najstarszym źródłom wiedzy o muzyce. Program zajęć obejmuje

przegląd wybranych zagadnień dotyczących różnych obszarów kulturowych i różnych

okresów, a także ukazanie najnowszych metod badawczych.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są najstarszym źródłom wiedzy o muzyce. Program zajęć obejmuje

przegląd wybranych zagadnień dotyczących różnych obszarów kulturowych i różnych

okresów, a także ukazanie najnowszych metod badawczych.

1. Muzyk paleolityczny

2. Ikonografia muzyczna starożytnego Egiptu i Mezopotamii

3. Trąby – przykłady zastosowania w różnych kulturach świata

4. Chordofony – ich typy i przykłady zastosowania w różnych kulturach świata

5. Archeologia dźwięku

6. Zabytki ziem polskich

7. Kopie, rekonstrukcje i re-konstrukcje

Literatura:

literatura zostanie podana na początku zajęć

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu przedmiotu student:

- ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z zakresu najdawniejszych dziejów muzyki;

- orientuje się w rozwoju wybranych muzycznych kultur starożytnych i umie wskazać

najważniejsze ich cechy;

- zna typy źródeł stosowanych w badaniach archeomuzykologicznych i rozumie podstawowe

metody i techniki badań oraz zakres możliwości interpretacyjnych.

Metody i kryteria oceniania:

Końcowa praca semestralna na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Gruszczyńska-Ziółkowska
Prowadzący grup: Ewa Gruszczyńska-Ziółkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są najstarszym źródłom wiedzy o muzyce. Program zajęć obejmuje przegląd wybranych zagadnień dotyczących różnych obszarów kulturowych i różnych okresów, a także ukazanie najnowszych metod badawczych.

1. Ikonografia muzyczna starożytnego Egiptu i Mezopotamii

2. Trąby – przykłady zastosowania w różnych kulturach świata

3. Chordofony – ich typy i przykłady zastosowania w różnych kulturach świata

4. Archeologia dźwięku

5. Zabytki ziem polskich

6. Kopie, rekonstrukcje i re-konstrukcje

7. Kierunki i orientacje badawcze w archeomuzykologii

Uwagi:

Podstawą oceny jest wynik pracy zaliczeniowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Gruszczyńska-Ziółkowska
Prowadzący grup: Ewa Gruszczyńska-Ziółkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są najstarszym źródłom wiedzy o muzyce. Program zajęć obejmuje przegląd wybranych zagadnień dotyczących różnych obszarów kulturowych i różnych okresów, a także ukazanie najnowszych metod badawczych.

1. Ikonografia muzyczna starożytnego Egiptu i Mezopotamii

2. Trąby – przykłady zastosowania w różnych kulturach świata

3. Chordofony – ich typy i przykłady zastosowania w różnych kulturach świata

4. Archeologia dźwięku

5. Zabytki ziem polskich

6. Kopie, rekonstrukcje i re-konstrukcje

7. Kierunki i orientacje badawcze w archeomuzykologii

Uwagi:

Podstawą oceny jest wynik pracy zaliczeniowej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.