Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etnomuzykologia 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3106-1ET2-W Kod Erasmus / ISCED: 03.2 / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne
Nazwa przedmiotu: Etnomuzykologia 2
Jednostka: Instytut Muzykologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I r. studiów stacjonarnych I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 LUB 1.50 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Poznanie znaczenia różnorodności kulturowej - etnicznej oraz regionalnej - w dziedzictwie muzycznym Polski i Europy

Skrócony opis:

Kultura muzyczna Polski

Wykład omawia historię badań nad muzyką etniczno-ludową w Polsce i jej stan współczesny.

Pełny opis:

Kultura muzyczna Polski

Wykład omawia historię badań nad muzyką etniczno-ludową w Polsce, jej stan współczesny oraz obecność muzyki ludowej w stylach kompozytorskich i muzyce popularnej. Przewidziane są następujące tematy:

1. Początki zainteresowań folklorem i historia badań w XVIII i XIX wieku.

2. Metody badań i literatura przedmiotu, typy wydawnictw i źródeł XIX/XX wieku.

3. Ogólna regionalizacja muzyczna i związki z sąsiadami. Problemy reprezentacji spuścizny staropolskiej w kulturze chłopskiej.

4. Podstawowe grupy repertuaru; relacje między muzyką wokalną, instrumentalną i tańcem.

5. Melodyka i tonalność, formy muzyczne i aspekty wykonawcze.

6. Dzieje kapel i orkiestr chłopskich i małomiasteczkowych; składy instrumentów, zasady współgry.

7. Regiony - Podhale i Karpaty.

8. Mazowsze, Podlasie i Lubelskie,

9. Pomorze, Ziemie Zachodnie i Północne

10. Kujawy, Wielkopolska i Ziemia Lubuska.

11. Małopolska i Śląsk.

12. Muzyka etniczno-ludowa Polski na tle europejskim.

13. Problem inspiracji regionalno-ludowych w polskiej twórczości kompozytorskiej XX w.

14. Muzyka popularna i młodzieżowa a folklor.

Literatura:

Helen Myers: Ethnomusicology. Historical and Regional Studies. Norton/Grove Handbooks in Music 1993;

Jadwiga i Marian Sobiescy: Polska muzyka ludowa i jej problemy. Kraków PWM 1973,

Ludwik Bielawski: Tradycje ludowe w kulturze muzycznej, IS PAN 1999,

Jadwiga Sobieska, Polski folklor muzyczny, Warszawa 2006, Anna Czekanowska - Polish Folk Music, Cambridge University Press 2006, Piotr Dahlig - Ludowa praktyka muzyczna w komentarzach i opiniach wykonawców w Polsce, Warszawa 1983; Ludwig Bielawski, Muzyka ludowa polska, w: Słownik folkloru polskiego, red. Julian Krzyżanowski, Warszawa 1965; Jan Stęszewski, Muzyka ludowa, w: Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, t. II, red. Maria Biernacka, Maria Frankowska, Wanda Paprocka, Wrocław Ossolineum 1981.

Efekty uczenia się:

orientacja w różnorodności kulturowej Polski i Europy, zwłaszcza w dziedzinie kultury muzycznej; otwartość na wielopokoleniowe dziedzictwo kulturowo-muzyczne na ziemiach polskich. Umiejętność rozpoznawania słuchowego odmiennych tradycji muzycznych.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin ustny obejmujący trzy grupy zagadnień: historia kultury muzycznej ze szczególnym uwzględnieniem tradycji regionalnych oraz historii badań; instrumentologia muzyczna; zagadnienia muzyczne tradycji etnicznych i regionalnych w Polsce i w Europie. Kryteria - wiedza i zdolnośc przekazu, wrażliwość muzyczna

Praktyki zawodowe:

praktyki etnomuzykologiczne - badania terenowe w ramach corocznych objazdów w różnych regionach Polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Dahlig
Prowadzący grup: Piotr Dahlig
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.