Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia jazzu (moduł IV)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3106-1JAZZ-KON
Kod Erasmus / ISCED: 03.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia jazzu (moduł IV)
Jednostka: Instytut Muzykologii
Grupy: III rok I st. Muzykologia
Przedmioty modułowe dla III r. (moduł IV)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Brak

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone powszechnej historii muzyki jazzowej w XX wieku z perspektywy rozwoju stylistycznego.

Pełny opis:

Zajęcia przedstawiają stylistyczny rozwój muzyki jazzowej, z tego względu skupiają się przede wszystkim na scenie amerykańskiej. W wybranych przypadkach przedstawione zostaną przykłady poszczególnych stylistyk zaczerpnię z innych krajów (przede wszystkim - z Polski).

Zagadnienia można przedstawić następująco:

- Od spirituals, przez pieśni pracy do ragtime'u (szkoła St. Louis, Nowy Orlean, Nowy Jork. Scott Joplin)

- Od stylu nowoorleańskiego do Chicago (Louis Armstrong i Hot Five, Jelly Roll Morton)

- Nowy Jork i stride piano (Fats Waller)

- Powstanie i rozwój big bandów: Fletcher Henderson, Duke Ellington, Benny Goodman w tym - styl Kansas (Count Basie, Bennie Moten)

- Swing - wokaliści i wokalistki, zespoły wokalne, masowa popularność jazzu.

- Bebop i narodziny jazzu nowoczesnego. Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Monk i Miles Davis (od początku obecny przy tym co najważniejsze w jazzie 2. poł. XX w.)

- Cool jazz a West Coast Jazz (Lennie Tristano i jego muzycy, Dave Brubeck, Gerry Mulligan, Bill Evans, Modern Jazz Quartet)

- Trzeci nurt: między jazzem a muzyką klasyczną (Gunther Schuller)

- Hard bop i popularność jazzu (Art Blakey, Horace Silver)

- Spiritual jazz: John Coltrane, dzięki któremu jazz stał się muzyką poważną (od "Giant Steps", przez "A Love Supreme" do "Ascencion")

- Fusion i jazz-rock ("Bitches Brew", Return to Forever, Weather Report, Headhunters)

- Nowy mainstream lat 80.: Wynton Marsalis i inni

Literatura:

Podstawowa literatura:

Andrzej Schmidt "Historia jazzu", Lublin 2009

Jacek Niedziela "Historia jazzu - 100 wykładów", Katowice 2009

Frank Tirro "Jazz: A History", W. W. Norton & Company 1993

Andre Hodeir "Ludzie i problemy jazzu", Kraków 1961

Joachim E. Berendt "Od raga do rocka", Kraków 1978

Literatura uzupełniająca zostanie podana na zajęciach.

Efekty uczenia się:

Umiejętność rozpoznawania omawianych na zajęciach stylów jazzowych.

Znajomość 35 standardów jazzowych wskazanych przez prowadzącego zajęcia.

Umiejętność wskazywania, opisywania i analizowania wybranych elementów muzyki jazzowej.

Znajomość najważniejszych momentów zwrotnych w historii jazzu, najistotniejszych wykonawców i kluczowych utworów.

Znajomość podstawowych dat z historii jazzu.

Znajomość podstawowej terminologii, najważniejszych form muzycznych jazzu

Znajomość kulturotwórczych aspektów jazzu.

Znajomość kluczowych nagrań.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa: zaliczenie słuchowe wg. wcześniej przedstawionej listy standardów.

Na zaliczeniu zaprezentowanych zostanie 10 utworów z listy w niezapowiedzianym wykonaniu (instrumentalnym lub wokalno-instrumentalnym). Zadanie studentów to rozpoznanie i nazwanie kompozycji (1 punkt), jak również określenie stylistyki, w jakiej dana wersja jest utrzymana i wypisanie argumentów, które za tym przemawiają (1 punkt). Suma punktów (maksymalnie 20) przekłada się na finalną ocenę. Aby uzyskać zaliczenie należy zdobyć co najmniej 11 punktów.

PUNKTACJA

20-19 punktów - ocena: 5

18-17 punktów - ocena: 4,5

16-15 punktów - ocena: 4

14-13 punktów - ocena: 3,5

12-11 punktów - ocena: 3

STANDARDY

1. Body and Soul

2. All the Things You Are

3. 'Round Midnight

4. I Can't Get Started (with You)

5. My Funny Valentine

6. Lover Man (Oh, Where Can You Be?)

7. Yesterdays

8. Stella By Starlight

9. Star Dust vel Stardust

10. Honeysuckle Rose

11. Sweet Georgia Brown

12. Caravan

13. The Man I Love

14. In a Sentimental Mood

15. St Louis Blues

16. How High the Moon

17. Take the A Train

18. On Green Dolphin Street

19. Willow Weep For Me

20. Ain't Misbehavin'

21. Night and Day

22. After You've Gone

23. Lush Life

24. Cherokee (Indian Love Song)

25. Night in Tunisia

26. Stompin' At the Savoy

27. On the Sunny Side of the Street

28. I Got Rhythm

29. Blue Skies

30. My Favourite Things

31. All Blues

32. Ornithology

33. Afro Blues

34. Maple Leaf Rag

35. Spain

Szczegółowe omówienie testu końcowego odbędzie się na zajęciach organizacyjnych.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Gradowski
Prowadzący grup: Mariusz Gradowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia w roku akademickim 2023/2024 zostaną poprowadzone zgodnie z opisem przedstawionym w sekcji ogólnej przedmiotu.

Literatura:

Lista dodatkowych artykułów i książek zostanie podana podczas zajęć wstępnych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)