Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka nauczania form muzycznych 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3106-1MF2-P Kod Erasmus / ISCED: 03.2 / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne
Nazwa przedmiotu: Metodyka nauczania form muzycznych 2
Jednostka: Instytut Muzykologii
Grupy: Przedmioty kierunkowe w ramach specjalizacji nauczycielskiej
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
uprawnienia pedagogiczne

Założenia (opisowo):

Wymagana jest wiedza i umiejętności w zakresie przedmiotów: formy muzyczne i harmonia, nauczanych w liceach muzycznych i szkołach muzycznych II stopnia. Studenci powinni posiadać wiedzę o teorii i historii form i gatunków muzycznych oraz umiejętność analizy formalnej i harmonicznej utworów opartych na systemie tonalności funkcyjnej dur-moll.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do odbycia praktyk pedagogicznych w szkole muzycznej i - w konsekwencji - do podjęcia pracy nauczycielskiej w szkolnictwie muzycznym (przedmiot formy muzyczne).

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do odbycia praktyk pedagogicznych w szkole muzycznej i - w konsekwencji - do podjęcia pracy nauczycielskiej w szkolnictwie muzycznym (przedmiot formy muzyczne).

Tematyka ćwiczeń w drugim semestrze kursu skorelowana jest z odbywanymi równolegle praktykami pedagogicznymi studentów w szkole muzycznej. W ramach zajęć studenci przygotowują konspekty lekcji oraz prowadzą lekcje, które następnie podlegają dyskusji pod względem ich zawartości merytorycznej i celów metodycznych. Ponadto przedmiotem ćwiczeń jest - w ostatnich tygodniach kursu, tj. już po zakończeniu praktyk pedagogicznych studentów - próba napisania autorskiego programu nauczania przedmiotu formy muzyczne.

Literatura:

Józef. M. Chomiński, Formy muzyczne, t. 1-5, PWM.

D. Wójcik, ABC form muzycznych, Musica Iagellonica

M. Podhajski, Formy muzyczne, PWM.

Efekty uczenia się:

Znajomość programów nauczania (treści programowych, minimum programowego, form zaliczenia) przedmiotu formy muzyczne. Umiejętność analizy utworów muzycznych reprezentujących następujące formy: fuga, sonata, wariacje, rondo, pieśń romantyczna, formy okresowe (głównie mazurki, polonezy i nokturny Chopina), wielka forma klasyczno-romantyczna (ballady i scherza Chopina).

Metody i kryteria oceniania:

Metody: analiza audytywna, analiza harmoniczna, praca z partyturą, referat, dyskusja.

Kryteria oceniania: aktywność studentów podczas zajęć, przygotowane referaty, pisemne prace analityczne.

Praktyki zawodowe:

Praktyki pedagogiczne w wymiarze 210 godzin (praktyki obejmują dwa przedmioty - formy muzyczne oraz historię muzyki z literaturą) realizowane są w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie (ul. Bednarska 11). W ramach praktyk studenci hospitują lekcje prowadzone przez nauczycieli Szkoły, a nasępnie samodzielnie przygotowują i prowadzą lekcje z uczniami. Ponadto do obowiązków praktykantów należy przxygotowywanie materiałów dydaktycznych, opracowywanie testów sprawdzających oraz ocenianie prac uczniowskich.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Baranowski
Prowadzący grup: Tomasz Baranowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Baranowski
Prowadzący grup: Tomasz Baranowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

uprawnienia pedagogiczne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.