Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka nauczania historii muzyki 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3106-1MH2-P Kod Erasmus / ISCED: 03.2 / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne
Nazwa przedmiotu: Metodyka nauczania historii muzyki 2
Jednostka: Instytut Muzykologii
Grupy: Przedmioty kierunkowe w ramach specjalizacji nauczycielskiej
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

uprawnienia pedagogiczne

Założenia (opisowo):

Zajęcia są kontynuacją przedmiotu rozpoczętego w poprzednim semestrze, zatem wymagane jest zaliczenie poprzedniego semestru. .

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

- Ćwiczenia z zakresu dydaktyki przedmiotowej, obejmujące warsztaty, dyskusje metodyczne i indywidualne prace studentów (projekty lekcji, arkuszy egzaminacyjnych i in.).

Pełny opis:

- Zajęcia są kontynuacją 2-semestralnego kursu rozpoczętego w ubiegłym roku akademickim. W tym semestrze część zajęć przeznaczona jest na warsztaty korespondujące z praktykami szkolnymi, realizowanymi przez studentów w tym czasie. Ponadto podejmowana będzie problematyka metodyczna z zakresu specyfiki materiału w różnych epokach historycznych, doboru repertuaru muzycznego stanowiącego egzemplifikację materiału omawianego na lekcjach oraz kompatybilności historii muzyki z innymi przedmiotami szkolnymi. Omówione też zostaną metody pomiaru wyników nauczania, podparte analizą wybranych arkuszy maturalnych z historii muzyki i tworzeniem własnych projektów sprawdzianów i egzaminów z tego przedmiotu.

Literatura:

- Literatura wskazywana jest w toku zajęć zależnie od indywidualnych zadań studenta. Wszystkich obowiązuje znajomość aktualnych podręczników przedmiotowych oraz publikacji Bolesława Niemierko "Pomiar wyników kształcenia" (W-wa WSiP 1999).

Efekty uczenia się:

Student zna specyfikę przedmiotu, posługuje się aktualnymi metodami i pomocami dydaktycznymi, potrafi opracować autorski program nauczania, przygotować i poprowadzić lekcję, skonstruować poprawnie testy i ocenić wyniki nauczania. Zna zasady funkcjonowania szkoły i jest świadom roli nauczyciela.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest aktywny udział w zajęciach, wykonanie wskazanych zadań (przygotowanie materiałów dydaktycznych, projektów programowych, arkuszy sprawdzianów, realizacja lekcji).

Praktyki zawodowe:

Zgodnie z programem specjalizacji, student w tym semestrze odbywa praktykę w średniej szkole muzycznej, biorąc udział w hospitacjach, przygotowując materiały dydaktyczne, przeprowadzając własne lekcje (także sprawdziany) według wskazań szkolnego opiekuna praktyk i zapoznając się z pracą szkoły.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Baranowski, Anna Ryszka-Komarnicka
Prowadzący grup: Tomasz Baranowski, Anna Ryszka-Komarnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Baranowski, Anna Ryszka-Komarnicka
Prowadzący grup: Tomasz Baranowski, Anna Ryszka-Komarnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

uprawnienia pedagogiczne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.