Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Muzyka instrumentalna XVIII-XIX w. (moduł V)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3106-1MI18/19-KON Kod Erasmus / ISCED: 03.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Muzyka instrumentalna XVIII-XIX w. (moduł V)
Jednostka: Instytut Muzykologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III r. studiów stacjonarnych I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.50
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywny udział w zajęciach. Dodatkowe warunki zaliczenia zostaną ustalone w porozumieniu ze studentami na początku semestru.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Chwiłek
Prowadzący grup: Agnieszka Chwiłek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Pełny opis:

Zajęcia będą poświęcone tradycji muzyki klawiszowej w XVIII i XIX wieku:

1) począwszy od problemów dotyczących różnorodności stosowanych instrumentów (m.in. klawikord, klawesyn, szpinet, wirginał, organy, różne odmiany fortepianu);

2) przez kwestie gatunkowe (pogłębionej analizie poddany zostanie związek między XVIII-wiecznymi kompozycjami typu Clavier-Übung oraz XIX-wiecznymi etiudami);

3) aż po zagadnienia dotyczące praktyki wykonawczej (ten obszar będzie rozwijany w kontekście refleksji o wykonawstwie historycznie poinformowanym, która współcześnie nie dotyczy już tylko muzyki "dawnej”, ale również XIX-wiecznej).

Rozważania będą zogniskowane wokół postaci kluczowych dla rozwoju nowożytnej muzyki klawiszowej, zaś szczególny nacisk położony zostanie na twórczość Johanna Sebastiana Bacha oraz Fryderyka Chopina.

Literatura:

1. W. Landowska, Bach’s Keyboard Instruments, w: Landowska on Music, red. D. Restout, R. Hawkins, Secker & Warburg, London 1965, s. 139–150.

2. C.P.E. Bach, O prawdziwej sztuce gry na instrumentach klawiszowych, przeł. J. Solecka, M. Kraft, Wydawnictwo Astraia, Kraków 2017.

3. S. Jeans, The Pedal Clavichord and Other Practice Instruments of Organists, „Proceedings of the Royal Musical Association” 1950–1951, nr 77, s. 1–15.

4. R.L. Marshall, Organ or „Klavier”? Instrumental Prescriptions in the Sources of Bach’s Keyboard Works, w: J. S. Bach as Organist: His Instruments, Music, and Performance Practices, red. G.B. Stauffer, E. May, Indiana University Press, Bloomington 1986, s. 212–239.

5. S. Rampe, Saitenklaviere: Clavichord, Cembalo, Spinett, Lauten-, Gamben- und Hammerklavier, w: Bachs Klavier- und Orgelwerke. Das Handbuch, red. S. Rampe, cz. 1, w serii: Das Bach-Handbuch, red. R. Emans, S. Hiemke, K. Hofmann, t. 4/1, Laaber Verlag, Laaber 2007, s. 286–315.

6. Fortepian polski. Budownictwo fortepianów na ziemiach polskich od poł. XVIII w. do II wojny światowej, Sutkowski Edition, Warszawa 1995.

7. Handbuch der musikalischen Gattungen, red. S. Mauser, t. 1–17, Laaber Verlag, Laaber 1993–2010.

8. S. Finlow, The twenty-seven etudes and their antecedents, w: The Cambridge Companion to Chopin, red. J. Samons, Cambridge University Press, Cambridge 1992, s. 50–77.

Dodatkowa literatura szczegółowa będzie podawana w trakcie zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Chwiłek
Prowadzący grup: Agnieszka Chwiłek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Zajęcia będą poświęcone tradycji muzyki klawiszowej w XVIII i XIX wieku:

1) począwszy od problemów dotyczących różnorodności stosowanych instrumentów (m.in. klawikord, klawesyn, szpinet, wirginał, organy, różne odmiany fortepianu);

2) przez kwestie gatunkowe (pogłębionej analizie poddany zostanie związek między XVIII-wiecznymi kompozycjami typu Clavier-Übung oraz XIX-wiecznymi etiudami);

3) aż po zagadnienia dotyczące praktyki wykonawczej (ten obszar będzie rozwijany w kontekście refleksji o wykonawstwie historycznie poinformowanym, która współcześnie nie dotyczy już tylko muzyki "dawnej”, ale również XIX-wiecznej).

Rozważania będą zogniskowane wokół postaci kluczowych dla rozwoju nowożytnej muzyki klawiszowej, zaś szczególny nacisk położony zostanie na twórczość Johanna Sebastiana Bacha oraz Fryderyka Chopina.

Literatura:

1. W. Landowska, Bach’s Keyboard Instruments, w: Landowska on Music, red. D. Restout, R. Hawkins, Secker & Warburg, London 1965, s. 139–150.

2. C.P.E. Bach, O prawdziwej sztuce gry na instrumentach klawiszowych, przeł. J. Solecka, M. Kraft, Wydawnictwo Astraia, Kraków 2017.

3. S. Jeans, The Pedal Clavichord and Other Practice Instruments of Organists, „Proceedings of the Royal Musical Association” 1950–1951, nr 77, s. 1–15.

4. R.L. Marshall, Organ or „Klavier”? Instrumental Prescriptions in the Sources of Bach’s Keyboard Works, w: J. S. Bach as Organist: His Instruments, Music, and Performance Practices, red. G.B. Stauffer, E. May, Indiana University Press, Bloomington 1986, s. 212–239.

5. S. Rampe, Saitenklaviere: Clavichord, Cembalo, Spinett, Lauten-, Gamben- und Hammerklavier, w: Bachs Klavier- und Orgelwerke. Das Handbuch, red. S. Rampe, cz. 1, w serii: Das Bach-Handbuch, red. R. Emans, S. Hiemke, K. Hofmann, t. 4/1, Laaber Verlag, Laaber 2007, s. 286–315.

6. Fortepian polski. Budownictwo fortepianów na ziemiach polskich od poł. XVIII w. do II wojny światowej, Sutkowski Edition, Warszawa 1995.

7. Handbuch der musikalischen Gattungen, red. S. Mauser, t. 1–17, Laaber Verlag, Laaber 1993–2010.

8. S. Finlow, The twenty-seven etudes and their antecedents, w: The Cambridge Companion to Chopin, red. J. Samons, Cambridge University Press, Cambridge 1992, s. 50–77.

Dodatkowa literatura szczegółowa będzie podawana w trakcie zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.