Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia Zakładu Etnomuzykologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3106-1PRACET-F Kod Erasmus / ISCED: 03.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia Zakładu Etnomuzykologii
Jednostka: Instytut Muzykologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest praktyczne zapoznanie studentów z warsztatem pracy etnomuzykologa w różnych jego aspektach. W każdym kolejnym roku akcent postawiony jest na inny aspekt. Ważnym elementem jest poznawanie współczesnej literatury etnomuzykologicznej oraz innych dyscyplin naukowych, których koncepcje i metody pracy są wykorzystywane w badaniach etnomuzykologicznych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zasadniczy przedmiot zajęć stanowi praktyczne zapoznanie studentów z warsztatem pracy etnomuzykologa w różnych jego aspektach: od badań naukowych (dokumentacja terenowa, badania archiwalne, praca na zbiorach instrumentów, organizacja i opracowanie zbiorów) po animację życia muzycznego (krytyka muzyczna, działania edukacyjne i popularyzatorskie). W każdym kolejnym roku akcent postawiony jest na inny aspekt.

Ważnym elementem jest poznawanie współczesnej literatury etnomuzykologicznej oraz innych dyscyplin naukowych, których koncepcje i metody pracy są wykorzystywane w badaniach etnomuzykologicznych dobieranej zgodnie z głównym przedmiotem zainteresowań w danym roku oraz z zainteresowaniami uczestników zajęć.

Pełny opis:

Zasadniczy przedmiot zajęć stanowi praktyczne zapoznanie studentów z warsztatem pracy etnomuzykologa w różnych jego aspektach: od badań naukowych (dokumentacja terenowa, badania archiwalne, praca na zbiorach instrumentów, organizacja i opracowanie zbiorów) po animację życia muzycznego (krytyka muzyczna, działania edukacyjne i popularyzatorskie). W każdym kolejnym roku akcent postawiony jest na inny aspekt.

Ważnym elementem jest poznawanie współczesnej literatury etnomuzykologicznej oraz innych dyscyplin naukowych, których koncepcje i metody pracy są wykorzystywane w badaniach etnomuzykologicznych dobieranej zgodnie z głównym przedmiotem zainteresowań w danym roku oraz z zainteresowaniami uczestników zajęć.

Literatura:

Wyjściową literaturę stanowią następujące prace: Shadows in the Field: New Perspectives for Fieldwork in Ethnomusicology, ed. Gregory Bary, Thimothy Cooley, Oxford University Press 2008; Sławomira Żerańska-Kominek, Muzyka w kulturze : wprowadzenie do etnomuzykologii, Warszawa 1995; Bruno Nettl, The Study of Ethnomusicology. University of Illinois Press 1983.

Jednakże w każdym roku literatura dobierana jest stosownie do tematyki dedykowanej zajęciom w danym semestrze.

Efekty uczenia się:

Uczestnik kursu:

- orientuje się w głównych metodach i koncepcjach etnomuzykologicznych oraz dyscyplin pokrewnych,

- potrafi przygotować własny projekt badań etnomuzykologicznych.

Metody i kryteria oceniania:

1) Uczestnictwo w zajęciach

2) Prezentacja przygotowanego projektu badawczego.

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.