Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wokół dramatu religijnego (moduł II)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3106-1WDRR-KON
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wokół dramatu religijnego (moduł II)
Jednostka: Instytut Muzykologii
Grupy: II rok I st. Muzykologia
Przedmioty modułowe dla II r. I st. (moduł II)
Strona przedmiotu: http://www.bibl.imuz.uw.edu.pl/?page_id=853
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Przedmiotem zajęć są różne formy dramatu religijnego, funkcjonujące w kulturze muzycznej Europy od XI do XVIII w. W chronologicznym przeglądzie kolejnych gatunków tej grupy analizowane są ich związki z liturgią i świeckimi formami muzyki dramatycznej. Zajęcia odbywają się w trybie konwersatorium poświęconego analizie cech formalno-gatunkowych i stylistycznych na wybranych przykładach.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

1. Dramat liturgiczny

2. Pasja

3. Moralitet

4. Ludus

5. Rappresentatione

6. Opera religijna

7. Wczesne oratorium

Pełny opis:

1.

Officium peregrinorum

https://www.youtube.com/watch?v=o5qfOtcArM8&list=OLAK5uy_ntFuCbyI7ZlM7NyMCMe7DwXayEoybniqQ

2.

Ludus Passionis

https://www.youtube.com/watch?v=Y296RvcJQ2g

3.

Hildegarda z Bingen: Ordo Virtutum

https://www.youtube.com/watch?v=M9cvH9TFyr8

4.

Ludus Danielis

https://www.youtube.com/watch?v=QZRzXvLv9xw

5.

Emilio Cavalieri: Rappresentatione d'anima e di corpo

https://www.youtube.com/watch?v=PVKNi3kRF6k

6.

Stefano Landi: Il Sant'Alessio

https://www.youtube.com/watch?v=KyVSVYt_DMk

7.

Giacomo Carissimi: Jephthe

https://www.youtube.com/watch?v=xsNX0UHv2U0

Literatura:

1

Andrzej Dąbrówka, Teatr i sacrum w średniowieczu, Toruń 2013

Julian Lewański, Średniowieczne gatunki dramatyczno-teatralne, z. 1: Dramat liturgiczny, [w:] Poetyka: zarys encyklopedyczny, Wrocław 1966

2

Tadeusz Kornaś, Schola Teatru Węgajty: dramat liturgiczny, Kraków: Homini, 2012

Liturgiczne łacińskie dramatyzacje Wielkiego Tygodnia XI-XVI w. ed. Julian Lewański, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1999

3

Błażej Matusiak, Hildegarda z Bingen : teologia muzyki, Kraków: Homini 2003

Eckehard Simon, Hildegard of Bingen (1098–1179) and her Music Drama Ordo virtutum: A Critical Review of Scholarship and Some New Suggestions, “European Medieval Drama” 15/1 (2011), s. 93-114

4

Magdalena Mijalska, Wprowadzenie do Ludus Danielis. Przewodnik po kilku kręgach teatru liturgicznego „Konteksty” 2007 (LXI), s. 38–42

Wiliam M. Smoldon, The Music of the Medieval Church Dramas, London : Oxford University Press 1980

5

Howard E. Smither, A History of the Oratorio, Vol. I, The Oratorio in the Baroque Era, Chapel Hill - London : The University of North Carolina Press, 2002

Zygmunt i Anna Szweykowscy, Rappresentazione di anima e di corpo Cavalieriego, Muzyka dla sceny, “Muzyka”, XXVIII/1 (1983), s. 13-66

6

Margaret Murata, Stefano Landi [w:] Grove Music Online

Piotr Kamiński: Tysiąc i jedna opera. T. 1. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Muzyczne SA, 2008

7

Graham Dixon, Carissimi, Oxford – New York : Oxford University Press 1986

Bruce W. Bishop, Story of Jephtah: An Oratorio by Giacomo Carissimi English Translation and Dramatic Staging, University of Arizona Diss. 2007

Efekty uczenia się:

Student orientuje się w podstawowych formach muzyki scenicznej o tematyce religijnej. Potrafi zgromadzić i zaprezentować syntetyczne informacje na wybrany temat. Umie czynnie uczestniczyć w dyskusji akademickiej.

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie semestru studenci wybierają jeden z tematów i omawiają go w 2-3 osobowych zespołach na zajęciach. Na ocenę składa się jednak aktywność słuchaczy podczas zajęć, mierzona liczbą pytań zadanych prezentującym temat.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Jeż
Prowadzący grup: Tomasz Jeż
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)