Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Barwa i brzmienie ( moduł IV )

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3106-BAiBR Kod Erasmus / ISCED: 03.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Barwa i brzmienie ( moduł IV )
Jednostka: Instytut Muzykologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III r. studiów stacjonarnych I stopnia
Punkty ECTS i inne: 1.50
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Tematyka zajęć obejmuje problemy związane z emancypacją barwy i brzmienia w muzyce XX i XXI wieku.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z historią usamodzielnienia barwy i brzmienia w muzyce XX stulecia oraz najbardziej charakterystycznymi i różnorodnymi zarazem przykładami tego zjawiska.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z historią emancypacji barwy i brzmienia w muzyce XX stulecia oraz najbardziej charakterystycznymi i różnorodnymi zarazem przykładami tego zjawiska. Przedmiotem uwagi będą zarówno próby rozszerzania świata brzmieniowego w muzyce początku XX wieku, jak i późniejsze (w tym współczesne) przejawy szczególnego zainteresowania twórców barwą, fakturą i brzmieniem muzyki, uwzględniające rozmaite techniki i środki wykonawcze.

Literatura:

Wybór:

Attali J., Noise: The Political Economy of Music, Minneapolis 1985.

Brown B., The Noise Instruments of Luigi Russolo, "Perspectives of New Music", 1981, Vol. 20, No. 1/2.

Holmes T., Electronic and Experimental Music: Technology, Music, and Culture, wyd. IV, New York 2012.

Kahn D., Noise, Water, Meat: A History of Sound in the Arts, Cambridge (MA) and London 1999.

Lindstedt I., Sonorystyka w twórczości kompozytorów polskich XX wieku, Warszawa 2010.

Szwajgier K., Sonoryzm i sonorystyka, "Ruch Muzyczny" 2009 nr 10, http://www.ruchmuzyczny.pl/PelnyArtykul.php?Id=1127.

Wybrane teksty z: Kultura dźwięku. Teksty o muzyce nowoczesnej, C. Cox, D. Warner (red.), Gdańsk 2010.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student posiada wiedzę na temat cech estetycznych i stylistyczno-warsztatowych omawianej twórczości oraz umiejętność krytycznej analizy i interpretacji związanych z nią źródeł muzycznych i tekstów naukowych.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach oraz test słuchowy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Gruszczyńska-Ziółkowska
Prowadzący grup: Ewa Gruszczyńska-Ziółkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z historią usamodzielnienia barwy i brzmienia w muzyce XX stulecia oraz najbardziej charakterystycznymi i różnorodnymi zarazem przykładami tego zjawiska.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z historią emancypacji barwy i brzmienia w muzyce XX stulecia oraz najbardziej charakterystycznymi i różnorodnymi zarazem przykładami tego zjawiska. Omówione zostaną kwestie fizycznych cech dźwięku składających się na wrażenie barwy, prawo Webera-Fechnera, a następnie przykłady sposobów operowania zmiennością brzmienia i podnoszenia jego rangi w muzyce XX w.

Literatura:

literatura szczegółowa zostanie podana na początku zajęć, pozycje podstawowe (wybór fragmentów zostanie podany na początku zajęć):

Lindstedt Iwona: Sonorystyka w twórczości kompozytorów polskich XX wieku, Warszawa 2010.

Miśkiewicz Andrzej: Wysokość, głośność i barwa — badanie wymiarów wrażeniowych dźwięków muzycznych, Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina, Warszawa, 2002

Uwagi:

Podstawą oceny będzie aktywność na zajęciach oraz wyniki testu zaliczeniowego w tym - testu słuchowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Lindstedt
Prowadzący grup: Iwona Lindstedt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z historią usamodzielnienia barwy i brzmienia w muzyce XX stulecia oraz najbardziej charakterystycznymi i różnorodnymi zarazem przykładami tego zjawiska.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z historią emancypacji barwy i brzmienia w muzyce XX stulecia oraz najbardziej charakterystycznymi i różnorodnymi zarazem przykładami tego zjawiska. Omówione zostaną kwestie fizycznych cech dźwięku składających się na wrażenie barwy, prawo Webera-Fechnera, a następnie przykłady sposobów operowania zmiennością brzmienia i podnoszenia jego rangi w muzyce XX w.

Literatura:

literatura szczegółowa zostanie podana na początku zajęć, pozycje podstawowe (wybór fragmentów zostanie podany na początku zajęć):

Lindstedt Iwona: Sonorystyka w twórczości kompozytorów polskich XX wieku, Warszawa 2010.

Miśkiewicz Andrzej: Wysokość, głośność i barwa — badanie wymiarów wrażeniowych dźwięków muzycznych, Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina, Warszawa, 2002

Uwagi:

Podstawą oceny będzie aktywność na zajęciach oraz wyniki testu zaliczeniowego w tym - testu słuchowego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.