Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Z historii gatunków muzyki scenicznej XVII-XXI w. (moduł II)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3106-HGMSXVII/XXI-2
Kod Erasmus / ISCED: 03.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Z historii gatunków muzyki scenicznej XVII-XXI w. (moduł II)
Jednostka: Instytut Muzykologii
Grupy: II rok I st. Muzykologia
Przedmioty modułowe dla II r. I st. (moduł II)
Punkty ECTS i inne: 2.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wykład skoncentrowany na muzyce scenicznej XVIII w., choć znajdą się w nim także tematy dotyczące wieku XVII. Celem wykładu będzie pokazanie różnych gatunków muzyki scenicznej – semi-opera, dramma per musica/opera seria, parodia opery seria, intermezzo,azioneteatrale, opera buffa,tragédielyrique, comédie-ballet, opéra-ballet, opéracomniqe, singspiel, balet, opera polska.

Pełny opis:

Omówieniu poszczególnych gatunków towarzyszyć będzie prezentacja należących do nich dzieł, jak np.:

Henry Purcell – Dydo and Aeneas, King Arthur

Jean Baptiste Lully – Atys, Le bourgeoisgentilhomme

MarcAntoineCharpentier – Le maladeimaginaire

Giovanni Alberto Ristori – Calandro

Giovanni Battista Pergolesi – La servapaerona

Jean Philippe Rameau – Lesindesgalantes

Antonio Vivaldi – L’Olimpiade

Georg Friedrich Händel – Ariodante, Ottone, re di Germania, Serse

Johann Adolf Hasse – Cleofide

Christoph Willibald Gluck – OrfeoedEuridice, Don Juan, Armide

NiccolòPiccinni – La buonafigliuola

Antonio Salieri – Axur, re d’Ormus

Wolfgang Amadeus Mozart – DieEntfügrungaus em Serail, Don Giovanni, La clemenza di Tito, DieZauberflöte

Maciej Kamieński – Nędza uszczęśliwiona, Tradycja dowcipem załatwiona

Literatura:

The New Grove Dictionary of Opera, ed. Stanley Sadie, vol. 1-4, London 1992

Handbuch der musikalischenGattungen, hrsg. Siegrfried Mauser

Bd. 11 Silke Leopold, Die Oper im 17.Jahrhundert, Laaber 2004

Bd. 12 Herbert Schneider, Reinhard Wiesend, Die Oper im 18. Jahrhundert, Laaber 2001

The Cambridge Mozart Encyclopedia, ed. Cliff Eisen, Simon P. Keefe, Cambridge 2006

The Cambridge Handel Encyclopedia, ed. AnnetteLanegraf, davidVickers, Cambridge 2009

The Oxford Handbuch of Opera, ed. Helen M. Greemssald, Oxford 2014

Efekty uczenia się:

Uzyskanie w oparciu o najnowszą literaturę przedmiotu pogłębionej wiedzyo różnorodnych rodzajach tego najważniejszego w odbiorze niegdysiejszego społeczeństwa rodzaju muzyki oraz zrozumienie odmienności jej rodzajów

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny weryfikujący wiedzę i umiejętność wyciągania wniosków z wiedzy przedstawionej podczas wykładów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Markuszewska
Prowadzący grup: Aneta Markuszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)