Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Instrumentologia pozaeuropejska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3106-INSPOEU-OG Kod Erasmus / ISCED: 03.2 / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne
Nazwa przedmiotu: Instrumentologia pozaeuropejska
Jednostka: Instytut Muzykologii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Muzykologii
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

"Instrumentologia pozaeuropejska" jest rozwinięciem/uzupełnieniem przedmiotu "Instrumentologia". Uwzględnia instrumentarium pozaeuropejskie, w świetle dostępnych badań, dokumentacji i opracowań. W odróżnieniu od dotychczasowego wykładu, kładzie nacisk na konteksty kulturowe instrumentarium lokalnego (regionalnego, narodowego, plemiennego itd.), swoiste klasyfikacje instrumentów, zastosowania muzyczne, interpretacje miejscowe oraz symbolikę instrumentów Azji, Afryki i Ameryki Południowej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Instrumentologia pozaeuropejska będzie przeglądem systematycznym instrumentów muzycznych Azji, Afryki i Ameryki Południowej, w oparciu o dostępną bazę źródłową, opracowania bądź cząstkowe (grupy instrumentów), syntetyczne (całość instrumentarium danego terytorium) lub etnomuzykologiczne, zawierające także rozdziały o instrumentach muzycznych.

Pełny opis:

Osnowa teoretyczna instrumentologii pozaeuropejskiej będzie podobna do dotychczasowego przedmiotu instrumentologii, ale mniej uwzględni z konieczności perspektywę historyczną, a więcej uwagi poświęcone będzie lokalnym klasyfikacjom i rozumieniu instrumentów, ogromnemu zróżnicowaniu instrumentarium muzycznego świata oraz przemianom kulturowym związanym z instrumentami muzycznymi.

Literatura:

New Grove Dictionary of Musical Instruments. Teoretyczne prace Curta Sachsa i innych klasyków muzykologii oraz najnowsza literatura dotycząca instrumentów muzycznych świata, np. Saiteninstrumente Afrikas Ulricha Wegnera, prace Stevena Felda i in.

Efekty uczenia się:

Rezultatem zajęć powinna być orientacja w instrumentarium muzycznym świata tak pod względem nazewnictwa, przynależności do obszaru świata jak i lokalnego znaczenia kulturowo-symbolicznego.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena będzie dokonana na podstawie frekwencji oraz końcowego opracowania pisemnego związanego z problematyką poruszaną w toku zajęć.

Praktyki zawodowe:

Zwiedzanie Muzeum Azji i Pacyfiku i jego stałej ekspozycji poświęconej instrumentom muzycznym.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.