Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultury muzyczne świata

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3106-KMŚ-F Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultury muzyczne świata
Jednostka: Instytut Muzykologii
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla studentów studiów stacjonarnych
Przedmioty fakultatywne zalecane dla I r. studiów stacjonarnych I stopnia
Przedmioty fakultatywne zalecane dla II r. studiów stacjonarnych I stopnia
Przedmioty fakultatywne zalecane dla III r. studiów stacjonarnych I stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Przegląd kultur muzycznych świata ze szczególnym uwzględnieniem praktyk wykonawczych, oryginalnego instrumentarium, estetyki brzmienia, symboliki dźwięku.

Pełny opis:

Przegląd kultur muzycznych świata ze szczególnym uwzględnieniem praktyk wykonawczych, oryginalnego instrumentarium, estetyki brzmienia, symboliki dźwięku. Przegląd będzie dotyczył wybranych obszarów Europy, Azji, Ameryki Północnej, Afryki, Ameryki Południowej, wysp Pacyfiku.

Literatura:

AGAWU Kofi: Afrykańska muzyka jako tekst, w: Estetyka Afryki. Antologia, red. Małgorzata Cymorek, Universitas, Kraków 2008 s. 87-114

SHIMOMURA Isao: O drumli Ajnów i śpiewie gardłowym, w: Muzyka nr 2, IS PAN Warszawa 1997

STOBART Henry: Tara i Q'iwa - wymiary dźwięku i jego znaczenie, w: Estetyka Indian Ameryki Południowej, red. Katarzyna Zajda, Universitas, Kraków 2007 s. 185-197

ŻERAŃSKA-KOMINEK Sławomira:  Koncepcja wędrówki (yol) w turkmeńskiej tradycji muzycznej,  w: Muzyka nr 2, IS PAN Warszawa 1997 s. 7-23

Efekty uczenia się:

Studenci poznają:

- muzykę różnych kultur, głównie pozaeuropejskich;

- zróżnicowanie sposobów kształtowania kategorii muzycznych;

- zróżnicowane waloryzowanie zjawisk muzycznych

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach; praca pisemna: opis i analiza wybranych wykonań muzycznych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.