Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kobiety i muzyka (XVII-XIX w.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3106-KiM-OG
Kod Erasmus / ISCED: 03.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kobiety i muzyka (XVII-XIX w.)
Jednostka: Instytut Muzykologii
Grupy: Fakultety, Pracownie, OG
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie IM
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone muzycznej aktywności kobiet. Kobiety zajmowały się muzyką w sposób nieprofesjonalny i profesjonalny. W tym drugim przypadku były kompozytorkami, instrumentalistkami, śpiewaczkami, wydawczyniami nut, krytyczkami muzycznymi, a nawet konstruktorkami instrumentów. Prowadziły salony muzyczne, były muzami i protektorkami artystów.

Pełny opis:

W XVII-XIX wieku muzykę komponowali przede wszystkim mężczyźni. Działo się tak z wielu powodów (np. dzięki łatwemu dostępowi do edukacji muzycznej i instytucji kreujących życie muzyczne). A mimo to, w minionych wiekach żyło i tworzyło wiele kobiet - kompozytorek, śpiewaczek, instrumentalistek. Ich nazwiska są coraz lepiej znane, ale nadal niewystarczająco. Za rzadko też współcześnie wykonuje się ich muzykę. Celem zajęć będzie więc prezentacja wybranych postaci kompozytorek (m.in. F. Caccini, B. Strozzi, E. Jacquet de la Guerre, A. Bembo, I. Leonarda, M. A. Walpurgis, M. L. Lombardini Sirmen, M. Martinez, H. de Montgeroult, M. Szymanowska, F. Hensel, C. Schumann, L. Farrence, L. Blahetka), instrumentalistek (najczęściej były nimi też kompozytorki), śpiewaczek (jak m.in. A. Renzi, G. Pasta, M. Malibran, P. Viardot). Podczas zajęć zostaną zaprezentowane również wybrane muzyczne salony prowadzone przez kobiety, a także pojedyncze przykłady, dla każdej z epok, portretów kobiecych stworzonych w dziełach wokalno-instrumentalnych (opera, oratorium).

Literatura:

Denis Arnold, Orphans and Ladies: the Venetian Conservatoires (1680-1790), w: “Proceedings of the Royal Musical Association” 1962-1963.

Bełza Igor, Maria Szymanowska, Kraków 1987.

Jane Bowers, The Emergence of Women Composers in Italy, 1566-1700, w: Women Making Music. The Western Art Tradition, 1150-1950, Urbana and Chicago, 1987.

Susan Cusick, Francesca Caccini at the Medici Court. Music and the Circulation of Power, Chicago 2009.

Rebecca Cybess, Women and Musical Salons in the Enlightenment, Chicago 2022.

Claire Fontijn, Desperate Measures. The Life and Music of Antoni Bembo, Oxford 2006.

Gwizdalanka Danuta, Muzyka i płeć, Kraków 2001.

Kelley Harness, Echoes of Women's Voices: Music, Art, and Female Patronage in Early Modern Florence, Chicago and London 2006.

Wendy Heller, Tacitus Incognito: Opera as History in < l’Incoronazione di Poppea>, w: “Journal of American Musicological Society” 1999, s. 39-96.

Markuszewska Aneta, Kompozytorki i patronki muzyki w XVII i XVIII wieku. Wybrane portrety, Warszawa 2017.

Craig A. Monson, Disembodied Voices: Music and Culture in an Early Modern Italian Convent, Berkeley and Los Angeles 1995.

Muzyka fortepianowa w twórczości kompozytorskiej kobiet / pod redakcją Piotra Różańskiego.

Cecelia Hopkins Porter, Five Lives in Music. Women Performers, Composers, and Impresarios from the Baroque to the Present, Urbana 2012.

Julie Anne Sadie, Musiciennes of the Ancien Régime, w: Women Making Music. The Western Art. Tradition, 1150-1950, red. J. Bowers, J. Tick, Urbana and Chicago 1987.

Efekty uczenia się:

- Znajomość wybranych sylwetek muzyczek (XVII-XIXw.)

- Znajomość wybranych dzieł ich autorstwa

- Świadomość sytuacji kobiet zajmujących się sztuką, muzyką w minionych wiekach

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach

Zaliczenie pisemne na zakończenie zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Markuszewska
Prowadzący grup: Aneta Markuszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)