Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3106-PRAC-I Kod Erasmus / ISCED: 03.2 / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne
Nazwa przedmiotu: Pracownia I
Jednostka: Instytut Muzykologii
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla studentów studiów stacjonarnych
Przedmioty obowiązkowe dla I r. studiów stacjonarnych II stopnia
Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów stacjonarnych II stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
obowiązkowe

Skrócony opis:

Zasadniczy przedmiot zajęć stanowi praktyczne zapoznanie studentów z warsztatem pracy etnomuzykologa w różnych jego aspektach: od badań naukowych (dokumentacja terenowa, badania archiwalne, praca na zbiorach instrumentów, organizacja i opracowanie zbiorów) po animację życia muzycznego (krytyka muzyczna, działania edukacyjne i popularyzatorskie). W każdym kolejnym roku akcent postawiony jest na inny aspekt.

Ważnym elementem jest poznawanie współczesnej literatury etnomuzykologicznej oraz innych dyscyplin naukowych, których koncepcje i metody pracy są wykorzystywane w badaniach etnomuzykologicznych dobieranej zgodnie z głównym przedmiotem zainteresowań w danym roku oraz z zainteresowaniami uczestników zajęć.

Pełny opis:

Zasadniczy przedmiot zajęć stanowi praktyczne zapoznanie studentów z warsztatem pracy etnomuzykologa w różnych jego aspektach: od badań naukowych (dokumentacja terenowa, badania archiwalne, praca na zbiorach instrumentów, organizacja i opracowanie zbiorów) po animację życia muzycznego (krytyka muzyczna, działania edukacyjne i popularyzatorskie). W każdym kolejnym roku akcent postawiony jest na inny aspekt.

Ważnym elementem jest poznawanie współczesnej literatury etnomuzykologicznej oraz innych dyscyplin naukowych, których koncepcje i metody pracy są wykorzystywane w badaniach etnomuzykologicznych dobieranej zgodnie z głównym przedmiotem zainteresowań w danym roku oraz z zainteresowaniami uczestników zajęć.

Literatura:

Wyjściową literaturę stanowią następujące prace: Shadows in the Field: New Perspectives for Fieldwork in Ethnomusicology, ed. Gregory Bary, Thimothy Cooley, Oxford University Press 2008; Sławomira Żerańska-Kominek, Muzyka w kulturze : wprowadzenie do etnomuzykologii, Warszawa 1995; Bruno Nettl, The Study of Ethnomusicology. University of Illinois Press 1983.

Jednakże w każdym roku literatura dobierana jest stosownie do tematyki dedykowanej zajęciom w danym semestrze.

Efekty uczenia się:

Uczestnik kursu:

- orientuje się w głównych metodach i koncepcjach etnomuzykologicznych oraz dyscyplin pokrewnych,

- potrafi przygotować własny projekt badań etnomuzykologicznych.

Metody i kryteria oceniania:

1) Uczestnictwo w zajęciach

2) Prezentacja przygotowanego projektu badawczego.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Dahlig
Prowadzący grup: Piotr Dahlig
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Nowak
Prowadzący grup: Tomasz Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Dahlig
Prowadzący grup: Piotr Dahlig
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
obowiązkowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.