Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe dr hab. Ireny Bieńkowskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3106-SEMDYPIB Kod Erasmus / ISCED: 03.2 / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe dr hab. Ireny Bieńkowskiej
Jednostka: Instytut Muzykologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I r. studiów stacjonarnych II stopnia
Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów stacjonarnych II stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria doktoranckie
seminaria licencjackie
seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Tematyka seminarium koncentruje się na historii muzyki europejskiej i uprawianej w Polsce do roku 1850, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących źródeł, repertuaru i aspektów kulturoznawczych.

Pełny opis:

Zajęcia będą dostosowywane do zainteresowań studentów. Uczestnicy przygotowując pracę dyplomową na bieżąco przedstawiają wyniki kolejnych etapów badań nad wybranym zagadnieniem, biorą udział w dyskusjach nad zagadnieniami prezentowanymi przez innych uczestników seminarium.

Literatura:

Literatura będzie dobierana indywidualnie zależnie od wybranego tematu rozprawy dyplomowej.

Efekty uczenia się:

Efektem zajęć seminaryjnych powinno być zdobycie przez studentów wiedzy na temat procesu przygotowywania pracy magisterskiej. Końcowym efektem udziału w seminarium powinno być opanowanie warsztatu naukowego i napisanie pracy magisterskiej, którą cechuje oryginalne ujęcie tematu.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest aktywna obecność na zajęciach, referowanie wyników studiów nad wybranym tematem oraz udział w seminaryjnych dyskusjach nad pracami innych uczestników spotkań.

Warunkiem zaliczenia semestru jest przedstawienie w formie pisemnej pracy seminaryjnej albo jej fragmentu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium dyplomowe, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Bieńkowska
Prowadzący grup: Irena Bieńkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium dyplomowe, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Bieńkowska
Prowadzący grup: Irena Bieńkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium dyplomowe, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Bieńkowska
Prowadzący grup: Irena Bieńkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie
seminaria magisterskie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.