Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe Etnomuzykologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3106-SEMDYPZE
Kod Erasmus / ISCED: 03.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe Etnomuzykologii
Jednostka: Instytut Muzykologii
Grupy: I rok II st. Muzykologia
II rok II st. Muzykologia
III rok I st. Muzykologia
Seminaria dla I-II r. studiów II stopnia
Seminaria dla III r. studiów I stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria doktoranckie
seminaria licencjackie
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest wsparcie ich uczestników w przygotowaniu prac dyplomowych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wsparcie ich uczestników w przygotowaniu prac dyplomowych w zakresie zainteresowań badawczych prowadzących seminarium, a szczególnie dotyczących: muzyki tradycyjnej, obecności muzyki tradycyjnej w twórczości kompozytorskiej i muzyce popularnej, muzyce mniejszości, muzyki pozaeuropejskiej, miejsca muzyki we współczesnym społeczeństwie, muzycznych zjawisk granicznych, tańca tradycyjnego i historycznego, związków muzyki i tańca.

Pełny opis:

Celem zajęć jest wsparcie ich uczestników w przygotowaniu prac dyplomowych w zakresie zainteresowań badawczych prowadzących seminarium, a szczególnie dotyczących: muzyki tradycyjnej, obecności muzyki tradycyjnej w twórczości kompozytorskiej i muzyce popularnej, muzyce mniejszości, muzyki pozaeuropejskiej, miejsca muzyki we współczesnym społeczeństwie, muzycznych zjawisk granicznych, tańca tradycyjnego i historycznego, związków muzyki i tańca.

Literatura:

Dobór literatury zależny jest od zainteresowań uczestników zajęć.

Efekty uczenia się:

1. Praktyczne opanowanie techniki pisania pracy dyplomowej.

2. Nabycie umiejętności doboru metodologii badań oraz narzędzi badawczych.

3. Opanowanie umiejętności omawiania, analizowania i syntetyzowania materiału badawczego.

4. Nabycie umiejętności przeprowadzania kwerend źródłowych.

5. Praktyczne opanowanie wybranych metod badawczych.

6. Przygotowanie pracy dyplomowej.

Metody i kryteria oceniania:

1. Uczestnictwo w zajęciach.

2. Przygotowanie i przeprowadzenie zadanych prezentacji.

3. Przygotowanie zadanych prac pisemnych.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Dahlig, Tomasz Nowak
Prowadzący grup: Piotr Dahlig, Tomasz Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Dahlig, Tomasz Nowak
Prowadzący grup: Piotr Dahlig, Tomasz Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)