Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe dr Katarzyny Naliwajek i dr Agnieszki Chwiłek

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3106-SEMKNACH
Kod Erasmus / ISCED: 03.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe dr Katarzyny Naliwajek i dr Agnieszki Chwiłek
Jednostka: Instytut Muzykologii
Grupy: I rok II st. Muzykologia
II rok II st. Muzykologia
III rok I st. Muzykologia
Seminaria dla I-II r. studiów II stopnia
Seminaria dla III r. studiów I stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Seminarium dotyczące problematyki muzyki XIX-XXI w. ma na celu przygotowanie pracy dyplomowej. Literatura oraz zakres poruszanych zagadnień dostosowane są do tematu pracy.

Pełny opis:

Seminarium to obejmuje problematykę muzyki od XIX w. po współczesność. Zajęcia te mają na celu przygotowanie pracy dyplomowej. Literatura oraz zakres poruszanych zagadnień dostosowane są do tematu pracy.

Literatura:

Literatura jest dopasowana do tematyki pracy.

Efekty uczenia się:

Student opanowuje warsztat pisania pracy dyplomowej.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność, praca nad projektem pracy i złożenie zaplanowanej pracy.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Chwiłek, Katarzyna Naliwajek
Prowadzący grup: Agnieszka Chwiłek, Katarzyna Naliwajek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Chwiłek, Katarzyna Naliwajek
Prowadzący grup: Agnieszka Chwiłek, Katarzyna Naliwajek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Chwiłek, Katarzyna Naliwajek
Prowadzący grup: Agnieszka Chwiłek, Katarzyna Naliwajek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)