Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Master's seminar

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3223-ILC2-SM-II
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Master's seminar
Jednostka: Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Pełny opis:

Seminarium magisterskie dla uczestników studiów "International Legal Communication".

Literatura:

Wybór literatury omawianej podczas zajęć jest dostosowany do potrzeb studentów i wybranych przez nich tematów prac magisterskich.

Efekty uczenia się:

Seminarium ma na celu przygotowanie studentów do napisania pracy magisterskiej i jej obrony podczas egzaminu dyplomowego.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową mają wpływ bieżące przygotowanie do zajęć, jakość prac cząstkowych oraz terminowość przygotowywania części pracy magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Kruk
Prowadzący grup: Maciej Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Pełny opis:

Seminarium magisterskie dla uczestników studiów "International Legal Communication".

Literatura:

Wybór literatury omawianej podczas zajęć jest dostosowany do potrzeb studentów i wybranych przez nich tematów prac magisterskich.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)