Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia Wysp Brytyjskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3301-KB1417 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geografia Wysp Brytyjskich
Jednostka: Instytut Anglistyki
Grupy: Fakultatywne przedmioty dla studiów dziennych z kultury brytyjskiej
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Kurs przybliżający tematykę geografii Wielkiej Brytanii w ujęciu kulturowym. Przeznaczony dla studentów pierwszego stopnia.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do geografii Zjednoczonego Królestwa. Regiony, rzeki, góry. Implikacje polityczne położenia geograficznego.

2. Symbole narodowe, patroni

3. Geografia kulturowa Londynu. Podział administracyjny.

4. Hrabstwa Anglii - południe i wschód: Greater London, Kent, East Sussex, West Sussex, Surrey, Hampshire, Berkshire, Oxfordshire, Buckinghamshire; Isle of Wight; Essex, Suffolk, Norfolk; Hertfordshire, Bedfordshire, Cambridgeshire, Rutland, Lincolnshire.

5. Hrabstwa Anglii cd. - północ: Yorkshire (North, West, South, East Riding); Northumberland, Tyne and Wear, County Durham; Cumbria; Lancashire, Gr. Manchester, Merseyside.

6. Midlands: Derbyshire, Nottinghamshire, Staffordshire, Leicestershire, West Midlands, Worcestershire, Warwickshire, Northamptonshire.

7. Hrabstwa Anglii cd. - zachód: Cheshire, Shropshire, Herefordshire, Gloucestershire, Bristol, Wiltshire; Somerset, Dorset, Devon, Cornwall.

8. Geografia kulturowa Walii

9. Walia, obyczaje i specyfika kulturowa

10. Geografia Szkocji

11. Szkocja, obyczaje i specyfika kulturowa.

12. Irlandia Północna - geografia i kultura

13. Geografia historyczna, rezydencje królewskie itp.

14. Terytoria zamorskie, imperium brytyjskie

15. Brytyjskie potrawy regionalne

W przypadku prowadzenia zajęć w systemie zdalnym - zajęcia będą odbywały się z użyciem platformy Moodle, Youtube, GoogleMeet. Większość zajęć będzie odbywać się asynchronicznie - studenci otrzymają materiały co tydzień poprzez USOSMail, co kilka tygodni przewidziane jest spotkanie online (GoogleMeet) w czasie rzeczywistym, w godzinach przewidzianych w programie na zajęcia.

Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, w porozumieniu z uczestnikami zajęć.

Dyżury dla studentów: poniedziałki 10.30-12.00 (GoogleMeet po umówieniu mailowym)

Literatura:

David Dimbleby, A Picture of Britain.

David Dimbleby, How We Built Britain.

James O'Driscoll, Britain.

John Oakland, British Civilisation.

Programy dokumentalne BBC.

Efekty uczenia się:

Wiedza: student ma ugruntowana wiedzę na temat historii i kultury Wielkiej Brytanii w XIX wieku

- student zna odpowiednią metodologię badawczą

- student zna współczesne kierunki badań kulturoznawczych

- student ma rozszerzoną wiedzę o strukturach społecznych Anglii wiktoriańskiej

- student ma świadomość norm i zasad etycznych w nauce

Umiejętności: student potrafi określić i opracować temat badawczy

- student potrafi zastosować odpowiednie narzędzia metodologiczne

- student potrafi posługiwać się odpowiednią terminologią naukową

- student potrafi biegle wypowiadać się w mowie i w piśmie w języku angielskim na tematy związane z tematyką zajęć

- student potrafi zorganizować dłuższą wypowiedź pisemną w sposób logiczny i klarowny

- student potrafi znaleźć odpowiednie źródła i wyszukać w nich informacje

Kompetencje społeczne: student gotów jest do akceptacji społecznego znaczenia swojej wiedzy

- student gotów jest do wzięcia odpowiedzialności za własną pracę

- student gotów jest do świadomego uczestnictwa w kulturze

Kształcenie językowe na poziomie B2+.

Podczas dyskusji na zajęciach studenci nabywają umiejętności wyrażania myśli jasno, spójnie, logicznie i precyzyjnie, językiem poprawnym gramatycznie, fonetycznie i pod względem słownictwa

Metody i kryteria oceniania:

Prace pisemne i testy online w ciągu semestru. Prezentacja na wybrany temat skonsultowany z wykładowcą.

Dopuszczalne jest 20% nieobecności.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Babilas
Prowadzący grup: Dorota Babilas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.