Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria i praktyka teatru muzycznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3301-KB353 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria i praktyka teatru muzycznego
Jednostka: Instytut Anglistyki
Grupy: Fakultatywne przedmioty dla studiów dziennych z kultury brytyjskiej
Przedmioty 4EU+ (z oferty jednostek dydaktycznych)
Punkty ECTS i inne: 8.00
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Kurs przeznaczony jest dla studentów I stopnia zainteresowanych teatrem muzycznym. Zaprezentowana zostanie historia tej formy ekspresji artystycznej od pierwszych popularnych przedstawień teatralno-muzycznych aż do współczesnych „megamusicali”. Omówione zostaną także cechy charakterystyczne oraz typologia gatunku, jak również wprowadzone zostaną podstawy krytycznej analizy musicalu. Podczas spotkań zanalizujemy wybrane przykłady musicali anglojęzycznych (brytyjskich i amerykańskich) od lat 20. XX wieku aż do produkcji najnowszych, na podstawie nagrań CD i DVD. Poruszony też zostanie temat ekranizacji musicali scenicznych.

Pełny opis:

Kurs przeznaczony jest dla studentów I stopnia zainteresowanych teatrem muzycznym, jego historią, typologią, krytyczną analizą oraz adaptacjami filmowymi. Podczas spotkań zanalizujemy wybrane przykłady ilustrujące rozwój anglojęzycznego musicalu, głównie związanego z teatrami Broadwayu i West Endu, umieszczając je w szerszym kontekście kulturowym. Przygotowanie do zajęć, oprócz lektury zadanych tekstów, zawierać też będzie zapoznanie się z klasycznymi dziełami teatru muzycznego od lat 20. XX wieku do początków wieku XXI. Przykłady będą omawiane w porządku chronologicznym, z towarzyszącym krótkim wstępem teoretycznym.Wśród omawianych przykładów dzieł znajdą się musicale: Show Boat, Oklahoma!, Finian’s Rainbow, West Side Story, The Sound of Music, Fiddler on the Roof, Cabaret, Hello Dolly, Hair, Jesus Christ Superstar, Les Miserables, Cats, The Phantom of the Opera, Moulin Rouge i inne.

Studenci muszą być co najmniej na drugim roku studiów licencjackich i powinni posiadać podstawową wiedzę dotyczącą teatru jako formy sztuki.

W przypadku prowadzenia zajęć w systemie zdalnym - zajęcia będą odbywały się z użyciem platformy Moodle, Youtube, GoogleMeet. Większość zajęć będzie odbywać się asynchronicznie - studenci otrzymają materiały co tydzień poprzez USOSMail, co kilka tygodni przewidziane jest spotkanie online (GoogleMeet) w czasie rzeczywistym, w godzinach przewidzianych w programie na zajęcia.

Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, w porozumieniu z uczestnikami zajęć.

Dyżury dla studentów: poniedziałki 10.30-12.00 (GoogleMeet po umówieniu mailowym)

Literatura:

Altman, Rick, The American Film Musical. Bloomington: Indiana UP, 1987.

Charyn, Jerome. Gangsters & Gold Diggers: Old New York, the Jazz Age, and the Birth of Broadway. New York: Four Walls Eight Windows, 2003.

Citron, Stephen. Sondheim and Lloyd-Webber: The New Musical. New York: Oxford UP, 2001.

Gołębiowski, Marek. Musical amerykański na tle kultury popularnej USA. Warszawa: PWN, 1989.

Grant, Barry Keith. The Hollywood Film Musical. Chichester: Willey-Blackwell, 2012.

Jones, John Bush. Our Musicals, Ourselves: A Social History of the American Musical Theatre. New Haven: University Press of New England, 2003.

Morley, Sheridan. Spread a Little Happiness: The First Hundred Years of the British Musical. London: Thames and Hudson, 1987.

Snelson, John. Andrew Lloyd Webber. New Haven: Yale UP, 2004.

Sternfeld, Jessica. The Megamusical. Bloomington: Indiana UP, 2006.

Story of Musicals, The. Documentary film. BBC Four, 2012.

Woolman, Elizabeth. The Theatre Will Rock: A History of the Rock Musical from Hair to Hedwig. The University of Michigan Press, 2006.

Nagrania CD i DVD omawianych przedstawień i filmów muzycznych.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu studenci powinni rozpoznawać najważniejsze dzieła anglojęzycznego teatru muzycznego oraz posiadać wiedzę na temat ich twórców. Powinni również być w stanie odnieść te przykłady do przemian społecznych i kulturowych Europy Zachodniej oraz USA w omawianym okresie. Kształcenie językowe na poziomie B2+.

Podczas dyskusji na zajęciach studenci nabywają umiejętności wyrażania myśli jasno, spójnie, logicznie i precyzyjnie, językiem poprawnym gramatycznie, fonetycznie i pod względem słownictwa.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci piszą esej końcowy związany z zagadnieniami omawianymi na zajęciach, którego temat jest ustalany z osobą prowadzącą zajęcia (min. 2000 słów). Zaleca się również aktywny udział podczas zajęć oraz regularne wypełnianie testów sprawdzających wiedzę. Studenci będą również mieli możliwość dobrowolnego zgłoszenia się do krótkiej prezentacji, która będzie wliczana do oceny końcowej.

Dopuszczone jest 20% nieobecności.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Babilas
Prowadzący grup: Dorota Babilas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Babilas
Prowadzący grup: Dorota Babilas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.