Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura materialna i duchowa Anglii wiktoriańskiej - Sem. mgr 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3301-KBS2BA Kod Erasmus / ISCED: 08.905 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Kultura materialna i duchowa Anglii wiktoriańskiej - Sem. mgr 2
Jednostka: Instytut Anglistyki
Grupy: Seminaria magisterskie dla studiów dziennych
Punkty ECTS i inne: 10.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Dwuletnie seminarium magisterskie poświęcone kulturze i sztuce Anglii epoki wiktoriańskiej. Seminarium oferuje dogłębną analizę semantyczną artefaktów i przedmiotów codziennego użytku, takich jak zabawki lub pocztówki. Część zajęć poświęcona jest także analizie częstych motywów sztuki wiktoriańskiej, takich jak historia starożytna, dzieciństwo czy służba domowa. Zakres seminarium obejmuje również rozważania na temat recepcji kultury i sztuki wiktoriańskiej w późniejszych epokach. W dalszej części seminarium omówione są wybrane zagadnienia z zakresu kultury wiktoriańskiej na podstawie fragmentów tekstów źródłowych. W ramach seminarium studenci przygotowują prezentacje swoich projektów magisterskich, które następnie omawiane są na forum grupy. Studenci otrzymują również indywidualną i grupową pomoc w pisaniu swoich prac magisterskich.

Drugi semestr.

Pełny opis:

Seminarium magisterskie poświęcone kulturze i sztuce Anglii epoki wiktoriańskiej. Jego pierwsza część poświęcona będzie zagadnieniom kultury materialnej takim jak:

- związki pomiędzy kulturą wysoką a popularną w XIX wieku,

- istota i funkcjonowanie kiczu, nowe formy kultury popularnej w XIX takie jak zabawki czy kartki pocztowe (świąteczne, wakacyjne, wojenne),

- neoklasycyzm w kulturze wiktoriańskiej,

- ilustracyjny wymiar sztuki, powtarzające się motywy,

- semantyczne znaczenia mody i rozrywki w XIX wieku.

Część druga poświęcona będzie analizie myśli społecznej i politycznej epoki na podstawie wybranych fragmentów tekstów. Omawiane zagadnienia ujęte zostaną w szersze bloki tematyczne:

- Monarchia, demokracja i system polityczny: B. Disraeli i W. Gladstone, W. Bagehot,

- Społeczeństwo wiktoriańskie, liberalizm i teoria postępu: J. S. Mill, J. Bentham, T. Carlyle, H. Spencer, T. Macaulay,

- Obrona klasy robotniczej i walka o prawa kobiet: H. Mayhew, K. Marx, J. Butler,

- Religia, nauka, edukacja: J. H. Newman, Ch. Darwin, T. H. Huxley, M. Arnold,

- Rola artysty i sztuki w społeczeństwie: J. Ruskin, O. Wilde.

Literatura:

Materiały źródłowe - fragmenty tekstów autorów wymienionych powyżej.

Materiały pomocnicze:

1. Banach, Andrzej, O kiczu. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1968.

2. Briggs, Asa, Victorian Things. Sutton History Classics.

3. Hillier, Bevis, Greetings from Christmas Past. London: Herbert Press, 1982.

4. Houghton, Walter E., The Victorian Frame of Mind. New Haven and London: Yale U.P., 1976.

5. Flanders, Judith, The Victorian House. London: Harper Collins Press, 2003.

6. Mitchell, Sally, Daily Life in Victorian England. London: Greenwood Press, 1996.

7. Picard, Lisa, Victorian London: the Tale of a City 1840-1870. New York: St. Martin's Press, 2006.

8. Sweet, Matthew, Inventing the Victorians. London: Faber and Faber, 2001.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student:

- ma ugruntowana wiedzę na temat historii i kultury Wielkiej Brytanii w XIX wieku,

- zna odpowiednią metodologię badawczą,

- zna współczesne kierunki badań kulturoznawczych,

- ma rozszerzoną wiedzę o strukturach społecznych Anglii wiktoriańskiej,

- ma świadomość norm i zasad etycznych w nauce.

Umiejętności

Student:

- potrafi określić i opracować temat badawczy,

- potrafi zastosować odpowiednie narzędzia metodologiczne,

- potrafi posługiwać się odpowiednią terminologią naukową,

- potrafi biegle wypowiadać się w mowie i w piśmie w języku angielskim na tematy związane z tematyką zajęć,

- potrafi zorganizować dłuższą wypowiedź pisemną w sposób logiczny i klarowny,

- potrafi znaleźć odpowiednie źródła i wyszukać w nich informacje.

Kompetencje społeczne

Student:

- gotów jest do akceptacji społecznego znaczenia swojej wiedzy,

- gotów jest do wzięcia odpowiedzialności za własną pracę,

- gotów jest do świadomego uczestnictwa w kulturze.

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie pracy magisterskiej. Pierwszy rok: plan, bibliografia. Drugi rok: pierwszy semestr - rozdział, drugi semestr - praca gotowa do obrony.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Babilas
Prowadzący grup: Dorota Babilas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.