Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do kulturoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3301-L1ICS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do kulturoznawstwa
Jednostka: Instytut Anglistyki
Grupy: Obowiązkowe zajęcia dla pierwszego roku studiów pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter wprowadzający i stanowią przegląd teorii i metodologii stosowanych w studiach kulturowych (Cultural Studies). Bazując na treściach realizowanych w ramach wykładu, kurs omawia kluczowe podejścia do kultury, jak i wykorzystywane przez nie narzędzia badawcze, poszerza świadomość procesów i zjawisk kultury oraz rozwija umiejętność krytycznego myślenia i analizy.

Pełny opis:

Tematy realizowane w trakcie kursu:

1. Wprowadzenie do antropologii kulturowej i kulturoznawstwa

2. Kultura materialna

3. Strukturalizm

4. Marksizm

5. Szkoła frankfurcka

6. Post/strukturalizm i dekonstrukcja

7. Kultura wizualna i semiologia

8. Krytyka psychoanalityczna

9. Krytyka feministyczna i queer

10. Postmodernizm

11. Tożsamość post/narodowa i diaspora

12. Polityczność kultury popularnej

13. Humanistyka środowiskowa

Efekty uczenia się:

Kształcenie językowe na poziomie B2+. Podczas dyskusji na zajęciach studenci nabywają umiejętności wyrażania myśli jasno, spójnie, logicznie i precyzyjnie, językiem poprawnym gramatycznie, fonetycznie i pod względem słownictwa.

Metody i kryteria oceniania:

Udział w zajęciach, aktywność i prace domowe, test końcowy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Babilas
Prowadzący grup: Aneta Dybska, Katarzyna Kociołek, Lucyna Krawczyk-Żywko, Bartosz Lutostański, Mirosław Miernik, Paweł Rutkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.